Klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk. Het kan zijn dat wij vragen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt van ons een bericht met de beslissing op uw klacht.

Een klacht dient u in via gemeente@westerwolde.nl

Wat u moet weten

Vermeld in uw e-mail:

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw klacht
  • Uitleg over uw klacht

Voorwaarden

  • Uw klacht mag niet anoniem zijn
  • Uw klacht mag niet discriminerend zijn

Melding over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van illegale dump van afval, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Dit is geen klacht, maar een melding. Een melding maakt u op iets anders melden.

Klacht indienen per post

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Hiervoor hebben wij dezelfde gegevens nodig als bij het indienen per mail. U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Westerwolde
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Niet eens

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen.