Klacht indienen

Wat u moet weten

Vermeld in uw e-mail:

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw klacht
  • Uitleg over uw klacht

Voorwaarden

  • Uw klacht mag niet anoniem zijn
  • Uw klacht mag niet discriminerend zijn

Melding over uw buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Of ziet u een losse stoeptegel? Dan kunt u dit online melden.

Klacht indienen per post

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Hiervoor hebben wij dezelfde gegevens nodig als bij het indienen per mail. U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Westerwolde
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Niet eens

  • Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman
  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen