Klacht indienen

Algemeen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk. Het kan zijn dat wij vragen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt van ons een bericht met de beslissing op uw klacht.

Wat u moet weten

Zet in uw e-mail:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Leg uw klacht duidelijk uit

Voorwaarden

  • Uw klacht mag niet anoniem zijn 
  • Uw klacht mag niet discriminerend zijn

Melding over uw buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Of ziet u een losse stoeptegel? Dan kunt u dit online melden.

Klacht indienen per post

U kunt uw klacht ook per post sturen. Hiervoor hebben wij dezelfde gegevens nodig als bij het versturen per mail. U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Westerwolde
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Niet eens

  • Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman
  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen