Gemeenteraad

Algemeen

Onze gemeenteraad heeft een eigen website. Op deze website vindt u informatie over vergaderingen, raadsleden en contact met de gemeenteraad.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en vertegenwoordigt al onze inwoners. De raad bestaat uit 21 raadsleden en de burgemeester is voorzitter. In grote lijnen wordt het beleid vastgesteld door de raad. Dit wordt daarna uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad controleert of het college het beleid goed uitvoert en alle afspraken nakomt.

Alle informatie over de raad vindt u op de website van de gemeenteraad

Wat vindt u op de website van de gemeenteraad?

  • De samenstelling van de raad
  • Alle vergaderingen
  • Agenda's en stukken van vergaderingen
  • Verslagen 
  • Besluitenlijsten
  • Geluidsopnames en live beelden van vergaderingen

Contact met de raad

De gemeenteraad wil dichtbij de inwoners staan en betrokken zijn. Het is belangrijk om te weten wat er speelt in de gemeente. Hiervoor wil de raad informatie uit de samenleving. U kunt op verschillende manieren in contact komen met de raad. Bijvoorbeeld via persoonlijk contact, een brief of door gebruik te maken van het spreekrecht. Wilt u contact met de hele gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar griffie@westerwolde.nl

Archief

De agenda's, verslagen en stukken van de raads- en commissievergaderingen van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde kunt u online terugvinden via archiefweb.eu.

Hoe werkt zoeken in het archief?

  • Zoek aan de linkerkant in de kalender, de datum waar u naar zoekt. Bijvoorbeeld 16 mei 2022
  • U kunt ook de optie 'Geavanceerd zoeken' gebruiken. U kunt dan bijvoorbeeld zoeken op 'Raadsvergadering 28 maart'