Privacy

Op deze pagina leggen we uit hoe u gebruik kunt maken van uw rechten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben, kunt u hiervoor een aanvraag doen. Dit noemen we het recht op inzage. Binnen een maand krijgt u een reactie van ons.

Stuur een mail naar: privacy@westerwolde.nl

Welke gegevens hebben wij van u?

Als inwoner heeft u het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien. Hiervoor bestaat het Recht op Inzage, artikel 15 van de AVG. U mag met redelijke tussenpozen vragen of de gemeente Westerwolde persoonsgegevens van u verwerkt. Ook mag u vragen welke gegevens wij verwerken. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. 

Recht op menselijke blik bij besluiten

U heeft het recht op een menselijke blik bij het nemen van besluiten die over u gaan. Om te voorkomen dat overheden besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens, bestaat artikel 22 van de AVG. Binnen de gemeente Westerwolde nemen wij geen geautomatiseerde besluiten op basis van uw persoonsgegevens. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan via (0599) 320 220 of via privacy@westerwolde.nl.