Boa's en bodycams

Boa's hebben soms te maken met onveilige situaties. Daarom dragen onze boa's een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform. Deze camera moet ervoor zorgen dat ze veiliger hun werk kunnen doen.

Veiligheid en geweld

We vinden de veiligheid van de boa's belangrijk. Met een bodycam is het veiligheidsgevoel groter. En is er minder kans op agressie en geweld. De bodycam wordt alleen aangezet in dreigende situaties voor de boa zelf. Mensen op straat worden dus niet zomaar opgenomen. 

Werkwijze bodycams

 • De bodycam staat altijd op stand-by
 • De boa geeft altijd eerst waarschuwing en start daarna de opname
 • De boa neemt alleen op als een situaties uit de hand loopt of dreigt uit de hand te lopen
 • Drukt de boa de opnameknop in? Dan legt de bodycam de 120 seconden daarvoor ook vast. Op deze manier is ook de aanleiding van de situatie vastgelegd
 • Is er niets aan de hand en gebruikt de boa de opnameknop niet? Dan worden de beeldopnames steeds automatisch (na 120 seconden) overschreven

Privacy en beveiliging van de beelden

 • Alle beelden worden op de bodycam met wachtwoord beveiligd
 • Ze zijn onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd
 • Na elke dienst worden de opgenomen beelden opgeslagen op een beveiligde server
 • De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd. Behalve als er een juridische reden is om de opnames langer te bewaren
 • De opnames mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte of klacht, en door de handhavers om van te leren
 • Het Openbaar Ministerie mag de opnames opvragen voor strafrechtelijk onderzoek

Bekijken van de beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG). Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag u de opnames die van u zijn gemaakt bekijken. Stuur dan een e-mail of een brief naar Postbus 14, 9550 AA Sellingen.