Toegankelijkheid

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan vinden, lezen en gebruiken. Daarom werken wij continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website. Is de website van de gemeente Westerwolde voor u niet toegankelijk? Heeft u hier vragen, tips of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

Stuur een e-mail naar gemeente@westerwolde.nl

[Laatst bijgewerkt: 21-09-2020]

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is beschikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Een toegankelijke website biedt hulpmiddelen, zodat iedereen de website goed kan gebruiken. Dit betekent dat de website met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is en ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Toegankelijkheid www.westerwolde.nl

Onze website www.westerwolde.nl is nog niet helemaal toegankelijk. Wij werken er hard aan om dit voor elkaar te krijgen. Bij veranderingen passen wij deze pagina aan. 

Aanpak

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
  • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool en voeren verbeteringen door
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training klantgerichte en toegankelijke webcontent gevolgd
  • PDF: documenten worden herzien en aangepast om ook te voldoen.

Status, maatregelen en planning

Wij hebben deze website laten testen op de toegankelijkheidseisen. Een onafhankelijk organisatie deed een quickscan en vond een aantal problemen. In 2020 werken we aan het volgende:

  • Uit de scan bleek dat de vormgeving en het kleurgebruik nog niet helemaal voldoet. Dit is in september 2020 opgelost
  • De website heeft pdf-bestanden die niet toegankelijk zijn, deze worden zo snel mogelijk vervangen door html-pagina's (web-pagina's) of verwijderd. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf, neem dan contact met ons op
  • Pdf-formulieren bouwen we zoveel mogelijk om naar toegankelijke digitale formulieren. We verwachten dat dit eind 2020 klaar is. Heeft u problemen met een ontoegankleijk pdf-formulier, neem dan contact met ons op
  • In het najaar van 2020 vindt een handmatig toegankelijkheidsonderzoek plaats

Overige websites

Naast westerwolde.nl valt nog een aantal websites onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Westerwolde. Per website hebben wij een verklaring opgesteld:

Meer informatie?

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.