Aansprakelijkheid bij schade

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente. Het kan gaan om schade die is ontstaan door onderhoud aan wegen, pleinen of openbaar groen.

Stuur uw verzoek t.a.v. college B&W via e-mail: gemeente@westerwolde.nl

Zo volledig mogelijk

Zorg dat u in uw e-mail zo volledig mogelijk bent. Denk aan de volgende punten:

  • Omschrijf het voorval. Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat
  • Waarom is, volgens u, de gemeente aansprakelijk
  • Verklaringen van getuigen, vermeld ook hun contactgegevens
  • Foto's van de situatie
  • Geef aan hoe groot de schade is. Voeg eventueel rekeningen toe

U kunt uw aanvraag ook per post sturen naar:

Gemeente Westerwolde
t.a.v. college B&W
Postbus 14
9550 AA Sellingen