Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Algemeen

Gemeentegrond die aan uw woning ligt kunt u soms kopen of lenen. Dit kan een mooie kans zijn om uw kavel uit te breiden.

Aanvragen? Bekijk eerst hoe het werkt.

Hoe werkt het?

  • Stuur een  e-mail met daarin aangegeven het perceel dat uw wilt kopen of gebruiken
  • Voeg zo mogelijk een kaartje toe waarop het perceel staat aangegeven
  • Geef een zo uitgebreid mogelijk omschrijving waarvoor u het wilt gebruiken
  • Wij bekijken of er kabels en leidingen in de grond liggen. En of er bomen staan
  • Twee keer per jaar worden de aanvragen besproken. Uw aanvraag kan dus een week tot 6 maanden duren. De datum ziet u in de bevestiging die u krijgt na uw aanvraag

Wat u moet weten

  • Bij bruikleen blijft de gemeente eigenaar van de grond. Dit wordt vastgelegd in een contract
  • De grond die u koopt of leent krijgt u in de staat hoe het op dat moment is

Verhoging waarde woning

Heeft u een groenstrook gekocht, dan kan de WOZ-waarde van uw woning hoger worden. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerende-zaakbelasting gaat dan ook omhoog.

Bouwkavels

Bent u op zoek naar bouwgrond voor uw woning? Op dit moment hebben we geen aanbod in onze gemeente. Als dit wel het geval is, dan dan plaatsen wij dit op onze website. 

Bouwen op groenstrook

Heeft u een groenstrook gekocht? Het betekent niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dit hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Wilt u op de grond een afscheiding plaatsen of (uit)bouwen? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.