WOZ-waarde

Uw WOZ-waarde vindt u op www.wozwaardeloket.nl. Wij gebruiken de WOZ-waarde om de hoogte van onder meer de onroerende zaakbelasting te bepalen. De WOZ-waarde van uw woning of pand van 2021 (waardepeildatum 1-1-2020) vindt u op de belastingaanslag die u eind februari 2021 van ons ontvangt. Vanaf begin maart is de WOZ-waarde 2021 ook in te zien via www.wozwaardeloket.nl.

Over de WOZ-waarde

  • De gemeente stelt jaarlijks de waarde onroerende zaak (WOZ-waarde) vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
  • Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • In het taxatierapport leest u hoe uw WOZ-waarde is bepaald. U kunt uw taxatieverslag online opvragen.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Neem dan contact met ons op: 0599 32 02 20. Wij proberen samen met u tot een oplossing te komen. Als blijkt dat uw WOZ-waarde niet klopt, dan kunt u formeel bezwaar maken

Aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor uw belastingaangifte 2020 gebruikt u de WOZ-waarde van 2020 (waardepeildatum 01-01-2019).