Onroerende zaakbelasting

U betaalt ieder jaar onroerende zaakbelasting (OZB) als u een woning, grond of bedrijfspand heeft of gebruikt. Hiervoor ontvangt u eind februari een belastingaanslag. De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van uw pand of grond: de Waarde Onroerende Zaak (WOZ-waarde). De berekening van de WOZ-waarde vindt u in het taxatieverslag.

U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. U kunt geen bezwaar maken tegen tarieven.

Wat u moet weten

  • De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of panden. Ook kijken we bijvoorbeeld naar de grootte, ligging en onderhoudstoestand.
  • De gemeente gaat uit van de waarde op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  • Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Betalen

Tarieven onroerende zaakbelasting 2021
Belastingsoort Tarief
Eigenarenbelasting woning 0,1706 % van de woz waarde
Eigenaren niet-woning 0,27 % van de woz waarde

Gebruikersbelasting niet-woning

0,16% van de woz waarde

Verhuizen of woning verkocht

Gaat u verhuizen of heeft u uw woning verkocht? Dan heeft dit gevolgen voor uw belastingaanslag. Lees meer over verhuizen en belastingen.