Onroerende zaakbelasting

U betaalt ieder jaar onroerende zaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft, of een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor. Of als u een stuk grond heeft of gebruikt. Hiervoor ontvangt u een belastingaanslag. De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van uw pand of grond: de WOZ-waarde. De berekening van de WOZ-waarde vindt u in het taxatieverslag. Als u het niet eens bent met de hoogte van uw aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken.

Wat u moet weten

  • De gemeente stelt jaarlijks de waarde onroerende zaak (WOZ-waarde) vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  • Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Betalen

Tarieven

Eigenarenbelasting woning 0,1891 % van de woz waarde
Eigenaren niet-woning 0,2373 % van de woz waarde

Gebruikersbelasting niet-woning

0,1515 % van de woz waarde

Verhuizen of woning verkocht

Gaat u verhuizen of heeft u uw woning verkocht? Dan heeft dit gevolgen voor uw belastingaanslag. Lees meer over verhuizen en belastingen.