Onroerende zaakbelasting

U betaalt ieder jaar onroerende zaakbelasting (OZB) als u een woning, grond of bedrijfspand heeft of gebruikt. Hiervoor ontvangt u eind februari een belastingaanslag. De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van uw pand of grond: de Waarde Onroerende Zaak (WOZ-waarde). De berekening van de WOZ-waarde vindt u in het taxatieverslag.

Wat u moet weten

  • Bij het vaststellen van de WOZ-waarde kijken wij naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of panden. Ook kijken we bijvoorbeeld naar de grootte, ligging en onderhoudstoestand
  • Wij gaan uit van de waarde op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
  • Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Rijksoverheid

Kosten

Tarieven onroerende zaakbelasting 2022

Belastingsoort Tarief
Eigenarenbelasting woning 0,1530 % van de woz waarde
Eigenaren niet-woning 0,2810 % van de woz waarde

Gebruikersbelasting niet-woning

0,1666 % van de woz waarde

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? En heeft u weinig geld? Misschien heeft u recht op kwijtschelding via het Noordelijk Belastingkantoor.

Verhuizen of woning verkocht

Gaat u verhuizen of heeft u uw woning verkocht? Dan heeft dit gevolgen voor uw belastingaanslag. Lees meer over verhuizen en belastingen.