Belastingen: als er iets verandert

Een verhuizing of overlijden kan iets veranderen aan uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Woning, pand of grond verkocht

Wie op 1 januari eigenaar is krijgt de aanslag onroerende zaakbelasting en rioolheffing. En moet deze voor het hele jaar aan de gemeente betalen. Meestal verrekent de notaris de kosten. Op die manier heeft de nieuwe eigenaar u een bedrag betaald dat overeenkomt met de aanslag voor de rest van het jaar.

Verhuizen

Verhuist u naar de andere gemeente dan betaalt u de afvalstoffenheffing over de maanden die u in onze gemeente heeft gewoond. U ontvangt van ons een vermindering. Wij gaan uit van de in- en uitschrijving van de Basisregistratie Personen (BRP).

Komt u in de gemeente Westerwolde wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in onze gemeente woont.

Overlijden

Afvalstoffenheffing: Staat de aanslag op naam van de overleden persoon? Dan sturen wij een vermindering. Als er nog personen op hetzelfde adres wonen, krijgt de langst wonende een nieuwe aanslag van de afvalstoffenheffing

Onroerendezaakbelasting en rioolheffing: Dit moet voor het hele jaar worden betaald