Belastingen: als er iets verandert

Een verhuizing of overlijden kan iets veranderen aan uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Woning, pand of grond verkocht

Wie op 1 januari eigenaar is krijgt de aanslag onroerende zaakbelasting. En moet deze voor het hele jaar aan de gemeente betalen. Bij verkoop van de woning wordt het bedrag verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit regelt de notaris.

Verhuizen naar een andere gemeente

U betaalt alleen afvalstoffenheffing over de maanden die u in onze gemeente woont. U ontvangt van ons een verrekening. Wij gaan uit van de in- en uitschrijving van de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuizing naar de gemeente Westerwolde

Bent u in de loop van het belastingjaar in Westerwolde komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Westerwolde woont.

Overlijden

  • Staat de aanslag op naam van de overleden persoon?  De personen die op hetzelfde adres wonen ontvangen een nieuwe aanslag
  • Staat de aanslag op naam van de overleden persoon en woont er verder niemand? Dan komt er een verrekening voor die aanslag
  • Onroerendezaakbelasting moet u voor het hele jaar betalen. Overlijdt de persoon die de aanslag heeft gekregen? Dan moeten de nabestaanden de rest van het bedrag betalen