Afvalstoffenheffing

Jaarlijks betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor eind februari een aanslag via de post. Als u het niet eens met de aanslag of als u vragen heeft, dan kunt u met ons bellen. Wij kunnen u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen.

Bel ons: 0599 32 02 20

Betalen en kwijtschelding

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het eventueel teveel betaalde bedrag terug. U hoeft geen actie te ondernemen. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Waarom afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Westerwolde woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het:

  • Legen van de grijze, groene en PMD-container en het verwerken van het afval
  • Inzamelen van klein chemisch afval
  • Het innemen van afval bij de milieustraat

Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met Omrin en Renewi. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt met name bepaald door de kosten van deze afvalinzamelaars.