Afvalstoffenheffing

In onze gemeente betaalt u afvalstoffenheffing. Dit bestaat uit twee delen: een vast deel en een bedrag voor het legen van uw container.

Hoe het werkt

Wij gebruiken het geld van de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. Wij halen zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval. Deze worden gebruikt voor nieuwe producten. Wij maken geen winst op de kosten die u betaalt voor het inzamelen van afval. 

  • Restafval en PMD horen in de grijze container
  • GFT (groente-, fruit- en tuinafval) hoort in de groene container
  • Papier, glas en textiel brengt u naar de verzamelcontainer bij u in de buurt

Vast deel

 Diftar (betalen per lediging van container)

  • U krijgt 2 keer per jaar een aanslag voor diftar: Wij sturen deze eind juli en eind januari 
  • In uw container zit een chip, hiermee registreren wij wanneer uw container is geleegd
  • De aanslag voor diftar betaalt u in één keer 

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan betalen wij het teveel betaalde bedrag terug. U hoeft geen actie te ondernemen. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Tarieven

Tarieven afval 

2022

Bedrag
Vast deel per huishouden met een afvalcontainer € 285
Vast deel per huishouden met een verzamelcontainer € 324
Lediging grijze container (restafval) € 2,45
Lediging groene container (groente-, fruit- en tuinafval) Gratis
Lediging extra grijze container  € 4
Lediging extra groene container  € 2