Afvalstoffenheffing

Woont u in Westerwolde of heeft u hier een woning? Dan betaalt u afvalstoffenheffing. Dit staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen. De kosten van de afvalstoffenheffing bestaan uit twee delen: vastrecht en een bedrag per leging. Dit laatste wordt ook wel diftar genoemd. Diftar is ingevoerd per 1 januari 2022.

Waarom afvalstofheffing en diftar?

 • Wij gebruiken het geld van de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. Zoals het legen van uw containers. En het inzamelen van grof vuil, glas en kleding
 • Wij willen zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Zo kunnen deze grondstoffen worden gebruikt voor nieuwe producten. Doe uw GFT (groente-, fruit- en tuinafval) in de groene container. Papier, glas en textiel brengt u naar de verzamelcontainer bij u in de buurt. Hoe beter u dit scheidt, hoe minder u betaalt
 • Bij diftar betaalt u voor de kosten die u maakt. De gemeente maakt hier geen winst op

Hoe werkt diftar?

 • Als uw grijze of groene container vol is, zet u deze aan de weg. In de afvalkalender kunt u zien wanneer de container wordt geleegd
 • In uw container zit een chip, hiermee wordt geregistreerd wanneer en hoe vaak uw container geleegd is

Betalen 

 • U krijgt elk jaar een belastingaanslag voor het vastrecht. Deze versturen wij dit jaar op 28 februari 2022
 • U krijgt 2 keer per jaar een aanslag voor diftar: de aanslagen voor 2022 sturen wij op 31 juli 2022 en 31 januari 2023 
 • Op deze aanslag ziet u wanneer uw containers zijn geleegd 
 • Betalen van uw aanslag kan in 10 termijnen via automatische incasso
 • Of betaal met de 2 acceptgiro's die bij uw aanslag zitten, dit kan in 1 of 2 termijnen 
 • Is uw inkomen laag of heeft u weinig geld? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding via het Noordelijk Belastingkantoor

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan betalen wij het teveel betaalde bedrag terug. U hoeft geen actie te ondernemen. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kosten afval 2022

Soort afval Bedrag
Vastrecht per huishouden met een afvalcontainer € 285
Vastrecht per huishouden met een verzamelcontainer € 324
Leging grijze container (restafval) € 2,45
Leging groene container (groente-, fruit- en tuinafval) Gratis
Leging extra grijze container  € 4
Leging extra groene container  € 2

Er zijn meer soorten afval waar u voor moet betalen