Afvalstoffenheffing

Betalen en kwijtschelding

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het eventueel teveel betaalde bedrag terug. U hoeft geen actie te ondernemen. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Waarom afvalstoffenheffing

De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het:

  • Legen van de grijze, groene en PMD-container en het verwerken van het afval
  • Inzamelen van klein chemisch afval
  • Het innemen van afval bij de milieustraat

Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met Omrin en Renewi. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt met name bepaald door de kosten van deze afvalinzamelaars.