Afvalstoffenheffing

Algemeen

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval

Diftar

Diftar is de afkorting van gedifferentieerde tariefstelling. Dat betekent dat u verschillende bedragen voor huishoudelijk afval betaalt: 

  • Een vast bedrag per jaar (het vastrecht)
  • Per keer dat u uw container laat legen 

Wij gebruiken de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. Wij halen zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval. Deze worden gebruikt voor nieuwe producten. Wij maken geen winst op de kosten die u betaalt voor het inzamelen van afval

Tarieven

2024Bedrag 
Vast deel per huishouden met een afvalcontainer€ 330
Vast deel per huishouden met een verzamelcontainer€ 378,24
Legen grijze container (restafval)€ 2,68
Legen groene container (groente-, fruit- en tuinafval)Gratis
Legen extra grijze container € 4,20
Legen extra groene container € 2,10

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan betalen wij het teveel betaalde bedrag terug. U hoeft geen actie te ondernemen. Lees meer over verhuizen en belastingen.