Afvalstoffenheffing

Jaarlijks betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor begin april een aanslag via de post. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Betalen

  • U kunt uw aanslag in 2 keer betalen of in 10 termijnen via automatische incasso
  • Als uw inkomen laag is en u heeft weinig vermogen dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Waarom afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Westerwolde woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het:

  • Legen van de grijze, groene en PMD-container en het verwerken van het afval
  • Inzamelen van klein chemisch afval
  • Het innemen van afval bij de milieustraat

Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met Omrin en Renewi. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt met name bepaald door de kosten van deze afvalinzamelaars.