Afvalstoffenheffing

Algemeen

In onze gemeente betaalt u afvalstoffenheffing. Dit bestaat uit twee delen: een vast deel en een bedrag voor het legen van uw container.

Hoe het werkt

Wij gebruiken het geld van de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. Wij halen zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval. Deze worden gebruikt voor nieuwe producten. Wij maken geen winst op de kosten die u betaalt voor het inzamelen van afval

Vast deel

Diftar

  • U krijgt 2 keer per jaar een aanslag voor diftar (betalen per leging)
  • In uw container zit een chip, hiermee registreren wij wanneer uw container is geleegd
  • De aanslag voor diftar betaalt u in één keer
  • Als u al automatische incasso heeft voor uw vast deel dan betaalt u de aanslag diftar ook automatisch

Tarieven

2023 Bedrag
Vast deel per huishouden met een afvalcontainer € 293
Vast deel per huishouden met een verzamelcontainer € 333
Lediging grijze container (restafval) € 2,53
Lediging groene container (groente-, fruit- en tuinafval) Gratis
Lediging extra grijze container  € 4
Lediging extra groene container  € 2

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan betalen wij het teveel betaalde bedrag terug. U hoeft geen actie te ondernemen. Lees meer over verhuizen en belastingen.