Home

Nieuws

  • Controle garage- en opslagboxen

    De gemeente Westerwolde heeft 11 juli in samenwerking met de politie en met behulp van woningcorporatie Acantus een bestuurlijke controle gedaan.

  • Benoeming leden rekenkamer gemeenteraad

    De rekenkamer van de gemeenteraad Westerwolde heeft sinds kort drie leden. Het gaat om voorzitter Joop Roebroek en leden Martijn Broekhuizen en Jan Dirk Gardenier.