Leerlingenvervoer

Aanvragen

U heeft het volgende nodig bij een aanvraag:

 • DigiD en wachtwoord: vraag DigiD aan. Dit kan 5 werkdagen duren
 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als uw kind naar speciaal onderwijs gaat. De TLV vraagt u aan via de school
 • Vervoersverklaring als uw kind naar het middelbaar onderwijs gaat
 • Inkomensverklaring als uw kind naar speciaal basisonderwijs gaat én u minder dan € 27.450 verdient en/of als u gebruik maakt van eigen vervoer: vraag inkomensverklaring aan

U komt in aanmerking als

 • Uw kind in de gemeente Westerwolde woont
 • Uw kind door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen (speciaal, basis- of voortgezet onderwijs)  
 • Uw kind basisonderwijs of speciaal onderwijs volgt en verder dan 6 kilometer moet reizen

Als u na 1 juni aanvraagt, kunnen wij niet verzekeren dat het schoolvervoer voor de start van het nieuwe  schooljaar is geregeld

Aanvragen reiskosten

U kunt ook een vergoeding krijgen als u uw kind zelf met de auto naar school brengt. U kunt de gemaakte reiskosten per maand declareren. 

Aangepast vervoer

Bij de aanvraag kijken wij naar

 • De dichtstbijzijnde bereikbare school
 • Kan uw kind zelf of onder begeleiding met de fiets naar school? Dan komt u in aanmerking voor een fietsvergoeding van €0,09 per kilometer
 • Kan uw kind niet met de fiets naar school maar wel met het openbaar vervoer? Dan komt u in aanmerking voor een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer
 • Zijn fiets en openbaar vervoer niet mogelijk? Dan regelt de gemeente aangepast vervoer, bijvoorbeeld met een taxibusje

Let op: in sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Als dat voor u geldt, dan leest u dat in de brief die u ontvangt na uw aanvraag.

Wijzigen en klachten

Wijzigingen en klachten doorgeven

Blijvende wijzigingen moet u 14 dagen van tevoren doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging. Stuur uw wijziging naar gemeente@westerwolde.nl of per post naar:

Gemeente Westerwolde
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Klacht

Over het taxivervoer, dan kunt dit melden via callcenternoord@connexxion.nl.