Leerlingenvervoer

Voorwaarden

U maakt aanspraak op de regeling als:

 • Uw kind in de gemeente Westerwolde verblijft
 • Uw kind door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen (speciaal, basis- of voortgezet onderwijs)  
 • Uw kind basisonderwijs of speciaal onderwijs volgt en verder dan 6 kilometer moet reizen

Soorten vergoeding of aangepast vervoer

Bij de hoogte van de vergoeding gaan wij uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school:

 • De gemeente kijkt eerst of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan. Is dit het geval dan komt u in aanmerking voor een fietsvergoeding van €0,09 per kilometer
 • Kan uw kind niet met de fiets naar school maar wel met het openbaar vervoer? Dan komt u in aanmerking voor een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer
 • Zijn fiets en openbaar vervoer niet mogelijk? Dan regelt de gemeente aangepast vervoer, bijvoorbeeld met een taxibusje
 • U kunt ook een vergoeding krijgen als u uw kind zelf met de auto naar school brengt. De vergoeding voor vervoer met de auto is € 0,19 per kilometer

Let op: in sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Als dat voor u geldt, dan leest u dat in de brief die u ontvangt na uw aanvraag.

Aanvragen, wijzigen en klachten

Aanvragen

 • Elk jaar moet u voor 1 juni een aanvraag indienen
 • Als u na 1 juni aanvraagt, kunnen wij niet garanderen dat het schoolvervoer voor de start van het nieuwe  schooljaar is geregeld
 • Krijgt u een vergoeding van ons? Dan kunt u de gemaakte reiskosten per maand declareren.
 • U krijgt van ons binnen 4 weken na aanvraag een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en wat eventueel uw eigen bijdrage in de kosten is

Wijzigingen en klachten doorgeven

Blijvende wijzigingen moet u 14 dagen van tevoren doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging. Stuur uw wijziging naar gemeente@westerwolde.nl of per post naar:

Gemeente Westerwolde
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Klacht

Als u een klacht heeft over het vervoer, dan kunt dit melden via callcenternoord@connexxion.nl.