Leerlingenvervoer

Voorwaarden

Deze regeling geldt voor inwoners van de gemeente Westerwolde. U maakt aanspraak op de regeling als:

 • Uw kind door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen (speciaal) basisonderwijs of voortgezet onderwijs)
 • Uw kind basisonderwijs volgt en verder dan 6 kilometer moet reizen
 • Uw kind naar het speciaal onderwijs gaat en verder dan 4 kilometer moet reizen

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, kunt u bellen met de gemeente: 0599 32 02 20.

Soorten vergoeding of aangepast vervoer

Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school:

 • De gemeente kijkt eerst of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan. Is dit het geval dan komt u in aanmerking voor een fietsvergoeding
 • Kan uw kind niet met de fiets naar school maar wel met het openbaar vervoer? Dan komt u in aanmerking voor een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer
 • Zijn fiets en openbaar vervoer niet mogelijk? Dan regelt de gemeente aangepast vervoer
 • U kunt ook een vergoeding krijgen als u uw kind zelf met de auto naar school brengt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer en de afstand. Bijvoorbeeld: uw kind kan met de fiets naar school, u brengt uw kind zelf weg: u krijgt een fietsvergoeding

Aanvragen, wijzigen en klachten

Aanvragen

 • Elk jaar moet u een aanvraag indienen
 • De volledige aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn
 • Als u later bent dan loopt u het risico dat u zelf moet regelen dat uw kind op school komt totdat uw aanvraag is verwerkt. Krijgt u een vergoeding van ons? Dan kunt u de gemaakte reiskosten declareren
 • U krijgt van ons binnen 4 weken na aanvraag een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en wat eventueel uw eigen bijdrage in de kosten is

Meesturen

Bij uw aanvraag moet u soms een inkomensverklaring meesturen. Of een medische verklaring. Dit leest u in het formulier.  Zonder de gevraagde bijlages kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Wijzigingen en klachten doorgeven

Blijvende wijzigingen moet u 14 dagen van tevoren doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), wijziging en ingangsdatum van de wijziging. Stuur uw wijziging naar:

Gemeente Westerwolde
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Klacht

Als u een klacht heeft over het vervoer, dan kunt u de klacht melden via CallcenterNoord@connexxion.nl.