Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien kunt u leerlingenvervoer krijgen. Vraag dit op tijd aan, minimaal 6 weken van te voren. Voor 1 juni moet een aanvraag bij ons binnen zijn.

Leerlingenvervoer aanvragen

 • U vraagt aan met DigiD en wachtwoord. Heeft u geen DigiD vraag deze dan aan. Dit kan 5 werkdagen duren
 • Uw kind woont in onze gemeente of verblijft hier langer dan 6 weken

 • U kunt een aanvraag doen als uw kind door een beperking niet alleen naar school kan reizen (speciaal, basis- of voortgezet onderwijs)  

 • U kunt een aanvraag doen als uw kind op de basisschool zit of op speciaal onderwijs en verder dan 6 kilometer moet reizen

 • Als uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat vragen wij u een vervoersverklaring mee te sturen
 • Als uw kind naar een basisschool of een speciale basisschool gaat én u minder dan € 27.900 verdient stuurt u ook inkomensverklaring mee
 • Als u na 1 juni aanvraagt, kan het zijn dat het schoolvervoer voor de start van het nieuwe schooljaar niet is geregeld

Aangepast vervoer aanvragen

 • Bij de aanvraag kijken wij naar welke school het dichtst bij is
 • Kan uw kind zelf of onder begeleiding met de fiets naar school? Dan kunt u een fietsvergoeding krijgen van €0,09 per kilometer
 • Kan uw kind niet met de fiets naar school maar wel met het openbaar vervoer? Dan krijgt u misschien reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer
 • Lukt fiets en openbaar vervoer niet? Dan regelen wij aangepast vervoer, bijvoorbeeld een taxibusje
 • Let op: Soms betaalt u een eigen bijdrage. Geldt dit voor u ook dan leest u dit in de brief die u krijgt na uw aanvraag.

Reiskosten aanvragen

U kunt een vergoeding krijgen als u uw kind zelf met de auto naar school brengt. De vergoeding is € 0,19 per kilometer. Heeft u vragen over hoe dit werkt, neem dan contact met ons op. Voor het schooljaar 2021/2022 kunt u reiskosten terugvragen door het formulier in te vullen.

Veranderingen en klachten

Blijvende veranderingen geeft u 14 dagen van tevoren door. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, welke verandering en vanaf wanneer dit geldt. Stuur dit via e-mail of per post 
t.a.v. Leerlingenvervoer
Klachten over taxivervoer kunt u melden via Connexxion.