Leerlingenvervoer

Algemeen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien kunt u leerlingenvervoer krijgen. Vraag dit op tijd aan, minimaal 6 weken van te voren. Voor 1 juni moet een aanvraag bij ons binnen zijn.

Wanneer leerlingenvervoer?

  • Als uw kind in onze gemeente woont of hier langer dan 6 weken verblijft

  • Als uw kind door een beperking niet alleen naar school kan reizen (speciaal, basis- of voortgezet onderwijs)  

  • Als uw kind op de basisschool zit of op speciaal onderwijs en verder dan 6 kilometer moet reizen

Waar moet u rekening mee houden?

  • Als uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat vragen wij u een vervoersverklaring mee te sturen

  • Als uw kind naar een basisschool of een speciale basisschool gaat én u minder dan € 27.900 verdient stuurt u ook een inkomensverklaring mee

  • Als u na 1 juni aanvraagt, kan het zijn dat het schoolvervoer voor de start van het nieuwe schooljaar niet is geregeld

Aangepast vervoer

Bij de aanvraag kijken we naar welke school het dichtst bij is. Kan uw kind:

  • Zelf of onder begeleiding naar school? Dan is een fietsvergoeding mogelijk. van € 0,09 per kilometer
  • Niet met de fiets maar wel met het openbaar vervoer? Dan kunt u reiskosten vergoeding aanvragen.
  • Niet met de fiets of het openbaar vervoer? Dan zorgen wij voor aangepast vervoer

Soms betaalt u een eigen bijdrage. Als dit voor u geldt leest u dit in de brief die u krijgt na uw aanvraag

Reiskosten aanvragen

Maakt u gebruik van leerlingenvervoer en rijdt u zelf? U kunt een vergoeding krijgen als u uw kind zelf met de auto naar school brengt. Dit is € 0,19 per kilometer. U krijgt van ons binnen 4 weken na aanvraag een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage kan zijn. Voor het schooljaar 2021/2022 kunt u reiskosten terugvragen door het formulier in te vullen.

Veranderingen en klachten

Veranderingen geeft u 14 dagen van tevoren door. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, welke verandering en vanaf wanneer het in gaat. Stuur dit via e-mail of per post. Klachten over taxivervoer kunt u melden via Connexxion.