Centrumplan Ter Apel

Algemeen

We vernieuwen het centrum van Ter Apel met als doel een aantrekkelijk en levendig centrum. We gaan de Kloosterenclave met het centrum verbinden en aan de slag met de uitstraling van het centrum. Dit doen wij in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners.

Plannen

We hebben samen met alle betrokken een centrumvisie voor Ter Apel gemaakt. Deze visie is in 2023 vastgesteld. De plannen die hiervoor gemaakt worden zijn gebaseerd op vier hoofdthema’s:

  • Levendige functies voor een gezellig centrum
  • Bereikbaarheid en parkeren in balans met de omgeving
  • Meer groen, water en verblijfskwaliteit
  • Aantrekkelijke en toekomstbestendige bebouwing

Openbare ruimte

OKRA Landschapsarchitecten maakt samen met u een landschapsontwerp voor de Hoofdstraat, het Marktplein, De Kruier, het Molenplein, het Park en een duidelijke verbinding tussen het centrum van Ter Apel en de Kloosterenclave.

Meedenken

Wilt u meedenken over hoe dit eruit moet zien en wat belangrijk is voor u als inwoner of ondernemer? Meldt u zich dan alvast aan. Meer informatie volgt eind augustus of begin september.

Aanmelden

Meer weten?

Mail voor vragen, feedback of ideeën over het centrumplan Ter Apel naar gemeente@westerwolde.nl.