Schoolstraat 89a Vlagtwedde

Algemeen

Wilt u rustig wonen, maar toch midden in het dorp Vlagtwedde? Dan is deze royale kavel van maar liefst 1450 m² misschien wat u zoekt! Er is één kavel beschikbaar.

Inschrijven kan tot en met 21 juli 2024

Kavel informatie

 • Oppervlakte: 1450 m²
 • Bieden vanaf prijs (inclusief btw): € 121.000,- k.k.
 • Bestemming: Wonen 
decoratief

Voorwaarden

Bouwverplichting

 • Alleen natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Personen die namens een bedrijf of beroep handelen, mogen niet inschrijven.
 • Elk huishouden mag maar één keer inschrijven.
 • Als u samen met iemand anders in de toekomstige woning wilt wonen, worden jullie als één huishouden gezien.
 • U moet zelf minimaal drie jaar in de nieuwe woning op de kavel gaan wonen.
 • Deze drie jaar gaan in zodra u officieel op het nieuwe adres bent ingeschreven.
 • De inschrijving moet uiterlijk op 21 juli 2024 binnen zijn.
 • De inschrijving is persoonlijk en kan niet op iemand anders worden overgedragen.
 • Het geboden bedrag moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de minimumprijs.
 • U moet zich hebben ingelezen in alle beschikbare informatie over de kavel en akkoord gaan met de voorwaarden.

Beoordeling en optie

Criteria

 • De hoogte van het geboden bedrag per kavel is het belangrijkste criterium.
 • Bij een gelijk bod gaat het op volgorde van inschrijving.
 • De hoogste bieder krijgt als eerste de optie om de kavel te kopen. Als deze afziet, gaat de optie naar de volgende op de lijst.
 • De optieperiode duurt 4 maanden vanaf het moment dat de kavel aan u is toegewezen.
 • In deze tijd kunt u de financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Als u meer tijd nodig heeft, kunt u de optieperiode één keer verlengen.
 • De verlenging kost € 500,- exclusief btw.
 • Als u de kavel koopt, wordt dit bedrag van de verkoopprijs afgetrokken.
 • Als u besluit de kavel niet te kopen, krijgt u het optiegeld niet terug.

Bouwafspraken voor de kavel

Bouwregels

In het Omgevingsplan Vlagtwedde Dorp staan regels over hoe de woning en de ruimte eromheen eruit moet zien.

Woning

 • De woning is vrijstaand;
 • De goothoogte is maximaal 3 meter;
 • De bouwhoogte is maximaal 8 meter;
 • De woning moet minstens 3 meter van de rand van de kavel worden gebouwd.
 • De woning moet zo worden gebouwd dat er een badkamer en slaapkamer op de begane grond zijn, of dat er in ieder geval ruimte en aansluitingen voor zijn.

Erf

 • U accepteert de bestaande bomen en planten op naburige percelen.
 • U moet in goed overleg met de buren zorgen voor een goede erfafscheiding, zoals een schutting of haag, die voldoet aan de regels voor vergunningsvrij bouwen.
 • U moet op uw eigen terrein parkeren.

Ontsluiting/wegen

 • In overleg met de provincie en gemeente kan er (onder voorwaarden) een tijdelijke bouwaansluiting worden gemaakt op de provinciale weg via het achterliggende weiland voor zwaar bouwverkeer. Dit is voor kosten van de koper.
 • Omdat de kavel verder van de openbare weg ligt, zijn er extra kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen zoals riolering. Dit is voor kosten van de koper. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
 • U moet de toegangsweg naar de kavel verhard maken met bijvoorbeeld klinkers. Gebruik van puin, grind of zand is niet toegestaan. 
 • De kavel ligt achter een rij huizen en de toegang is smal. U moet zich bewust zijn van deze beperkte toegang.
 • De gemeente (of de pachter) moet via uw kavel toegang houden tot het achtergelegen of naastgelegen weiland.
 • U moet binnen een jaar na het tekenen van de koopakte beginnen met de bouw van de woning.
 • De woning moet binnen drie jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning klaar zijn om in te wonen.
 • Als u later klaar bent met de bouw, dan staat hier een boete op van 1% van de koopprijs per maand.

Welstandsnota Westerwolde: Hierin staat hoe gebouwen eruit moeten zien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. 

Foto's kavel Schoolstraat 89a

Schoolstraat 89a