Kosten om rekening mee te houden

Als u overweegt een kavel te kopen en daarop te bouwen, is het belangrijk om te weten welke extra kosten erbij komen kijken.

Omgevingsvergunning

De prijs van de omgevingsvergunning hangt af van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaalt u bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten. In de legesverordening staan de exacte bedragen.

Kosten notaris

De notariskosten voor het opmaken en passeren van de akte van levering zijn voor rekening van de koper. Informatie over die kosten kunt u opvragen bij de notaris.

Afwatering

Vuilwater wordt afgevoerd via het gemeentelijke riool. Dit riool is gelegen in nabijgelegen openbaar terrein. Aansluiting hierop is voor kosten van de koper. Voor een indicatie van de kosten voor het aansluiten op het riool kunt u contact met ons opnemen. U bent verplicht om het hemelwater (regenwater) op uw eigen perceel te verwerken, bijvoorbeeld door een vijver, greppel of een andere oplossing aan te leggen.

Aansluiting nutsvoorzieningen

Om aangesloten te worden op de nutsvoorzieningen neemt u contact op met de desbetreffende nutsbedrijven. Kosten hiervoor zijn voor de koper. Op de website www.mijnaansluiting.nl staat hierover meer informatie

Verdere kosten

  • Financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek)
  • Zogenaamde bouwrente die de aannemer in rekening kan brengen
  • Verlengen van de optie op een bouwkavel
  • Verlengen van de notariĆ«le overdracht van de bouwkavel
  • Aanneemsom van de te bouwen woning
  • Sonderingskosten voor het bepalen van de fundering
  • Architect
  • Verhuizing en inrichting
  • Tuinaanleg