Koopovereenkomst en levering

Aankoop van een kavel

Als u binnen de optieperiode laat weten dat u de kavel wilt kopen, stuurt de gemeente een koopovereenkomst naar u. U stuurt de getekende koopovereenkomst binnen drie weken terug naar de gemeente.

Aankoop

 • Nadat de gemeente de overeenkomst heeft getekend, is de koop definitief.
 • De gemeente stuurt de definitieve overeenkomst naar de notaris die u heeft gekozen.
 • U maakt zelf een afspraak bij de notaris voor het tekenen van de akte, het betalen van de koopsom, en de overdracht.
 • Dit moet binnen vier maanden na de koopovereenkomst gebeuren. 
 • Als het langer duurt dan vier maanden, betaalt u een boete van 7% rente per dag over de koopsom.

U mag zelf een notaris kiezen. De gemeente geeft de voorkeur aan lokale notarissen omdat ze de regels goed kennen.

Omgevingsvergunning en bouwmelding

Vergunningen

 • Voor het bouwen van een woning heeft u een omgevingsvergunning en een bouwmelding nodig.
 • U kunt een gratis vooroverleg met de gemeente aanvragen om uw bouwplan te bespreken.
 • Voordat u begint met bouwen, moet u een bouwmelding doen.
 • Een kwaliteitsborger controleert de bouwtechnische zaken, zoals de constructie.
 • U moet hiervoor bouwtekeningen en berekeningen aanleveren.
 • De grond is onderzocht en geschikt bevonden voor wonen.
 • De burgemeester en wethouders geven de omgevingsvergunning af en accepteren de bouwmelding.

Bouwklaar maken

Levering kavel

 • De kavels worden zoals ze nu zijn geleverd.
 • Als u het perceel wilt ophogen, moet u dat met de gemeente overleggen en zelf betalen.
 • De grootte van de kavels staat vast. U accepteert kleine meetverschillen.
 • U neemt zelf contact op met nutsbedrijven voor aansluitingen (water, gas, elektriciteit). De kosten hiervoor zijn voor uzelf.
 • Meer info op: www.mijnaansluiting.nl.