Schoollaan 4 en 6 Blijham

Algemeen

Wilt u wonen op steenworp afstand van het dorpsplein in Blijham? En wilt u samen met uw toekomstige buren een duurzame twee-onder-een kapwoning (laten) bouwen? Dan is een kavel aan de Schoollaan misschien wat u zoekt! Er zijn twee kavels beschikbaar.

Inschrijven kan tot en met 21 juli 2024

Kavelinformatie

Kavel 1 – Schoollaan 4 Blijham (oostelijke kavel)

 • Oppervlakte: 361 m²
 • Bieden vanaf prijs (inclusief btw): € 41.515,- k.k.
 • Bestemming: Wonen
 • Betreft een kavel voor (één deel van) een twee-onder-een-kapwoning. 

Kavel 2 - Schoollaan 6 Blijham (westelijke kavel)

 • Oppervlakte: 533 m²
 • Bieden vanaf prijs (inclusief btw): € 61.295,- k.k.
 • Bestemming: Wonen
 • Betreft een kavel voor (één deel van) een twee-onder-een-kapwoning.

Samen inschrijven

 • Twee huishoudens moeten gezamenlijk inschrijven.
 • Als één huishouden zich terugtrekt, wordt de hele inschrijving ongeldig.
 • Individuele inschrijvers komen op een reservelijst en worden in overleg gekoppeld als er geen gezamenlijke inschrijvingen zijn.

Luchtfoto kavel 4 en 6

Voorwaarden

Voorwaarden

 • Alleen natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Personen die namens een bedrijf of beroep handelen, mogen niet inschrijven.
 • Elk huishouden mag maar één keer inschrijven.
 • Als u samen met iemand anders in de toekomstige woning wilt wonen, worden jullie als één huishouden gezien.
 • U moet zelf minimaal drie jaar in de nieuwe woning op de kavel gaan wonen.
 • Deze drie jaar gaan in zodra u officieel op het nieuwe adres bent ingeschreven.
 • De inschrijving moet uiterlijk op 21 juli 2024 binnen zijn.
 • De inschrijving is persoonlijk en kan niet op iemand anders worden overgedragen.
 • Het geboden bedrag moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de minimumprijs.
 • U moet zich hebben ingelezen in alle beschikbare informatie over de kavel en akkoord gaan met de voorwaarden.

Beoordeling en optie

Beoordeling en optie

 • De hoogte van het geboden bedrag per kavel is het belangrijkste criterium.
 • Bij een gelijk bod gaat het op volgorde van inschrijving.
 • De hoogste bieder krijgt als eerste de optie om de kavel te kopen. Als deze afziet, gaat de optie naar de volgende op de lijst.
 • De optieperiode duurt 4 maanden vanaf het moment dat de kavel aan u is toegewezen.
 • In deze tijd kunt u de financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Als u meer tijd nodig heeft, kunt u de optieperiode één keer verlengen.
 • De verlenging kost € 500,- exclusief btw.
 • Als u de kavel koopt, wordt dit bedrag van de verkoopprijs afgetrokken.
 • Als u besluit de kavel niet te kopen, krijgt u het optiegeld niet terug.

Bouwafspraken voor de kavel

Bouwafspraken voor de kavel

In het Omgevingsplan Blijham staan regels over hoe de woning en de ruimte eromheen eruit moet zien.

Woning 

 • De oppervlakte van de woning is maximaal 120 m².
 • De goothoogte is maximaal 3,5 meter.
 • De dakhelling is minimaal 30 graden en maximaal 60 graden.
 • De woning wordt in de gevellijn gebouwd.
 • De afstand van de woning tot de perceelgrens is minimaal 3 meter.

Erf 

 • U moet op uw eigen erf parkeren.
 • U moet binnen een jaar na het tekenen van de koopakte beginnen met de bouw van de woning.
 • De woning moet binnen drie jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning klaar zijn om in te wonen.
 • Als u later klaar bent met de bouw, dan staat hier een boete op van 1% van de koopprijs per maand.

Welstandsnota Westerwolde: Hierin staat hoe gebouwen eruit moeten zien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. 

Foto's kavel Schoollaan 4

Foto's kavel Schoollaan 4

Foto's kavel Schoollaan 6

Foto's kavel Schoollaan 6