Rioolheffing

Heeft u een woning of bedrijfspand? U betaalt dan belasting voor het weggooien van afvalwater in het riool. Dit heet rioolheffing. De heffing wordt gebruikt voor het onderhoud en vervanging van het riool. U kunt geen bezwaar maken tegen het tarief.

Tarieven en betalen

Rioolheffing staat op uw belastingaanslag die u jaarlijks in februari krijgt.

Tarieven Rioolheffing 2022  
Woning € 285
Niet-woning € 285 + 0,08% van de WOZ-waarde

Is uw inkomen laag? En heeft u weinig geld? Misschien kunt u kwijtschelding via het Noordelijk Belastingkantoor krijgen.

Woning verkocht

Wie op 1 januari eigenaar is van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, betaalt de rioolheffing en onroerende zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. De situatie per 1 januari geldt voor het hele jaar. Dit betekent dat u een belastingaanslag krijgt ook al heeft u het pand al verkocht. Bij de verkoop wordt het bedrag verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit regelt de notaris meestal bij de eigendomsoverdracht.