Rioolheffing

Jaarlijks betaalt u belasting voor het riool en afvoeren van afvalwater als u een woning of een bedrijfspand in Westerwolde bezit. U krijgt hiervoor begin april 2018 een belastingaanslag via de post. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Betalen en kwijtschelding

  • U kunt uw belastingaanslag in 2 keer betalen of in 10 termijnen via automatische incasso.
  • Als uw inkomen laag is en u heeft weinig vermogen dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding

Verhuizen

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Als u op 1 januari eigenaar van de woning of bedrijfspand bent, betaalt u de belastingaanslag over het hele jaar. Vaak vindt de verrekening van teveel betaalde belasting plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Lees meer over verhuizen en belastingen.

Waarom rioolheffing

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing bijvoorbeeld voor:

  • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen
  • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast