Rioolheffing

Heeft u een woning of bedrijfspand? Dan betaalt u jaarlijks voor het riool en afvoeren van afvalwater. Eind februari ontvangt u hiervoor een belastingaanslag. Heeft u vragen of klopt er iets niet? Dan kunt u met ons bellen. U kunt geen bezwaar maken tegen het tarief.

Bel ons: 0599 32 02 20

Tarieven en betalen

Tarieven Rioolheffing 2021  
Woning € 285
Niet-woning € 285 + 0,08% van de WOZ-waarde
  • Betalen kan in 10 termijnen via automatische incasso
  • Of betaal met de 2 acceptgiro's die bij uw aanslag zitten, dit kan in 1 of 2 termijnen 

Is uw inkomen laag? En heeft u weinig geld? Misschien kunt u kwijtschelding via het Noordelijk Belastingkantoor krijgen.

Woning verkocht

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaalt u rioolheffing en onroerende zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht. Met andere woorden: de situatie per 1 januari geldt voor het hele jaar. Dit betekent dat u ondanks de verkoop van uw pand, wel een belastingaanslag ontvangt. U blijft verantwoordelijk voor de betaling van het hele bedrag op de aanslag.

De OZB en rioolheffing kunt u (deels) verrekenen met de koper. Vaak vindt de verrekening plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Waarom rioolheffing

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing bijvoorbeeld voor:

  • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen
  • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast