Rioolheffing

Jaarlijks betaalt u belasting voor het riool en afvoeren van afvalwater als u een woning of een bedrijfspand in Westerwolde bezit. Eind februari 2019 ontvangt u hiervoor een belastingaanslag. Als u het niet eens met de aanslag of als u vragen heeft, dan kunt u met ons bellen. Wij kunnen u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen.

Bel ons: 0599 32 02 20

Betalen en kwijtschelding

Woning verkocht

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaalt u rioolheffing en onroerende zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht. Met andere woorden: de situatie per 1 januari geldt voor het hele jaar. Dit betekent dat u ondanks de verkoop van uw pand, wel een belastingaanslag ontvangt. U blijft verantwoordelijk voor de betaling van het hele bedrag op de aanslag.

De OZB en rioolheffing kunt u (deels) verrekenen met de koper. Vaak vindt de verrekening plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Waarom rioolheffing

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing bijvoorbeeld voor:

  • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen
  • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast