Oude Kampenweg 1 of 3 Sellingen

Algemeen

Wilt u vrij wonen midden in het mooie Sellingen? En woont u graag tussen het groen? Dan is een kavel aan de Oude Kampenweg misschien wat u zoekt! Er zijn twee kavels beschikbaar.

Inschrijven kan tot en met 21 juli 2024

Kavelinformatie

Kavel 1 - Oude Kampenweg (zuidelijke kavel)

 • Oppervlakte: 544 m²
 • Bieden vanaf prijs (inclusief btw): € 65.824,- k.k.
 • Bestemming: Wonen

Kavel 2 - Oude Kampenweg 3 (noordelijke kavel)

 • Oppervlakte: 456 m²
 • Bieden vanaf prijs (inclusief btw): € 55.176,- k.k.
 • Bestemming: Wonen

Luchtfoto kavel

Voorwaarden

Voorwaarden

 • Alleen natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Personen die namens een bedrijf of beroep handelen, mogen niet inschrijven.
 • Elk huishouden mag maar één keer inschrijven.
 • Als u samen met iemand anders in de toekomstige woning wilt wonen, worden jullie als één huishouden gezien.
 • U moet zelf minimaal drie jaar in de nieuwe woning op de kavel gaan wonen.
 • Deze drie jaar gaan in zodra u officieel op het nieuwe adres bent ingeschreven.
 • De inschrijving moet uiterlijk op 21 juli 2024 binnen zijn.
 • De inschrijving is persoonlijk en kan niet op iemand anders worden overgedragen.
 • Het geboden bedrag moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de minimumprijs.
 • U moet zich hebben ingelezen in alle beschikbare informatie over de kavel en akkoord gaan met de voorwaarden.

Beoordeling en optie

Beoordeling en optie

 • De hoogte van het geboden bedrag per kavel is het belangrijkste criterium.
 • Bij een gelijk bod gaat het op volgorde van inschrijving.
 • De hoogste bieder krijgt als eerste de optie om de kavel te kopen. Als deze afziet, gaat de optie naar de volgende op de lijst.
 • De optieperiode duurt 4 maanden vanaf het moment dat de kavel aan u is toegewezen.
 • In deze tijd kunt u de financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Als u meer tijd nodig heeft, kunt u de optieperiode één keer verlengen.
 • De verlenging kost € 500,- exclusief btw.
 • Als u de kavel koopt, wordt dit bedrag van de verkoopprijs afgetrokken.
 • Als u besluit de kavel niet te kopen, krijgt u het optiegeld niet terug.

Bouwafspraken voor de kavel

Afspraken voor de kavel

In het Omgevingsplan 'Dorp Sellingen' staan regels over hoe de woning en de ruimte eromheen eruit moet zien.

Woning 

 • De oppervlakte van de woning is maximaal 70 m2;
 • De woning wordt in de bestaande voorgevellijn gebouwd;
 • De afstand van de woning tot de perceelgrens is minimaal 3 meter;
 • De goothoogte is maximaal 4 meter;
 • De bouwhoogte is maximaal 5,5 meter;
 • De nok moet richting de weg worden gebouwd.
 • De woningen zijn bij voorkeur houten huizen, geen schuurwoningen.
 • De woningen krijgen bij voorkeur ieder een eigen gezicht maar zijn wel duidelijk familie.

Erf

 • De greppel voor de percelen wordt gehandhaafd.
 • De eik op het zuidelijke perceel wordt ingepast.
 • Percelen worden omzoomd met hagen en krijgen een zo groen mogelijke inrichting.
 • De gemeente moet via uw kavel toegang hebben tot de bomen om deze te snoeien.
 • U moet heggen en bomen planten volgens de erfontwikkelingsschets. Een erfontwikkelingsschets is een plan die laat zien hoe een erf, tuin, of perceel ingericht moet worden. U kunt de volledige erfontwikkelingsschets bij ons opvragen.
 • U moet de uitweg aanleggen volgens de erfontwikkelingsschets. De uitrit ligt over een sloot met daaronder een dam met duiker. Dit is een buis waar water uit de sloot door kan stromen. De kosten voor de dam en de duiker zijn voor u. Dit maakt deel uit van de vergunning voor de uitweg. 
 • U moet op uw eigen erf parkeren.
 • U moet binnen een jaar na het tekenen van de koopakte beginnen met de bouw van de woning.
 • De woning moet binnen drie jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning klaar zijn om in te wonen.
 • Als u later klaar bent met de bouw, dan staat hier een boete op van 1% van de koopprijs per maand.

Welstandsnota Westerwolde: Hierin staat hoe gebouwen eruit moeten zien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. 

Foto totaalbeeld beide kavels

Totaalbeeld beide kavels

Foto's Oude Kampenweg 1

Foto's Oude Kampenweg 1

Foto's Oude Kampenweg 3

Foto's Oude Kampenweg 3

De plek