Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan vindt u de bestemming van gebouwen en gronden. Zo weet u bijvoorbeeld of u op een bepaalde locatie wel of niet mag bouwen en hoe u een gebouw of perceel mag gebruiken. Het merendeel van onze geldende bestemmingsplannen vindt u online op Ruimtelijkeplannen.nl. Bel ons als u meer informatie nodig heeft.

Bestemmingsplannen op Ruimtelijkeplannen.nl

Of bel de gemeente: 0599 32 02 20

Invloed uitoefenen op plannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.