Bestemmingsplannen

Algemeen

In een bestemmingsplan staat waar en wat u mag (laten) bouwen. En hoe u een gebouw of stuk grond mag gebruiken.

Bestemmingsplan bekijken

De gemeente plaatst de bestemmingsplannen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Zoek het adres waar het over gaat via de zoekbalk of klik op de kaart. Daarna ziet u de regels en plannen die daar gelden.

Weet u de naam van het bestemmingsplan of locatie? Dan kun je ook de zoekfunctie van ruimtelijkeplannen.nl gebruiken.

Bekijk onze bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn:

Invloed op een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan ontstaat na een vaste procedure. Door het indienen van een zienswijze of een beroepschrift kunt u hier invloed op hebben. Een zienswijze of beroepschrift is een reactie waarin u uw mening of bezwaar uitlegt.

  • Nadat wij uw zienswijze hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor de hoorcommissie bestemmingsplannen. In deze commissie wordt alleen gehoord, niet gediscussieerd. Bijeenkomsten van de hoorcommissie zijn openbaar. In de hoorcommissie zitten leden van de gemeenteraad
  • Nadat wij uw beroepschrift (via de Rechtbank) hebben ontvangen volgt er een zitting. De rechter zal uiteindelijk uitspraak doen over het vastgestelde bestemmingsplan
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over hoe u invloed kunt hebben op een bestemmingsplan. Ook in de bekendmaking leest u welke mogelijkheden u heeft om invloed uit te oefenen.