Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Zo weet u of u op een bepaalde plek wel of niet mag bouwen. En hoe u een gebouw of stuk grond mag gebruiken. Het grootste deel van onze geldende bestemmingsplannen vindt u online op Ruimtelijkeplannen.nl.

Het is erg druk op de afdeling voor bestemmingsplannen. We doen er alles aan om zo snel mogelijk te reageren.

Bestemmingsplannen op Ruimtelijkeplannen.nl

Of bel de gemeente: 0599 32 02 20

Invloed uitoefenen op plannen in procedure

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen door het indienen van een zienswijze.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.