Bestemmingsplannen

Algemeen

In een bestemmingsplan staat waar en wat u mag (laten) bouwen. En hoe u een gebouw of stuk grond mag gebruiken. Bestemmingsplannen vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl.

Invloed op een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan ontstaat na een vaste procedure. Door het indienen van een zienswijze kunt u hier invloed op hebben. Een zienswijze is een reactie waarin u uw mening of bezwaar uitlegt.

  • Bekijk onze bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn
  • Nadat wij uw zienswijze hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor de hoorcommissie bestemmingsplannen. In deze commissie wordt alleen gehoord, niet gediscussieerd. Bijeenkomsten van de hoorcommissie zijn openbaar. In de hoorcommissie zitten leden van de gemeenteraad.
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over hoe u invloed kunt hebben op een bestemmingsplan

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Vaak heeft u dan een omgevingsvergunning nodig.