Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat waar en wat er gebouwd mag worden. Zo weet u of u ergens wel of niet mag bouwen. En hoe u een gebouw of stuk grond mag gebruiken.
Alle bestemmingsplannen vindt u online op Ruimtelijkeplannen.nl.

Invloed uitoefenen

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen door het indienen van een zienswijze.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.