Omgevingswet

Algemeen

In 2023 gaat de Omgevingswet in. In de Omgevingswet staan regels over de omgeving waarin we wonen, werken en leven. Ook worden sommige bestaande regels simpeler gemaakt. Zodat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwproject te starten.

Onze omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een onderdeel van de Omgevingswet. Alle gemeenten moeten een omgevingsvisie schrijven. In onze omgevingsvisie staan:

  • De kwaliteiten van Westerwolde
  • Hoe we de omgeving waarin we leven zien
  • Welke ontwikkelingen we wel of niet willen in Westerwolde

Wie heeft onze omgevingsvisie bedacht?

Verschillende groepen dachten mee over onze omgevingsvisie:

  • Bewoners, organisaties en bedrijven in Westerwolde
  • Samenwerkingspartners zoals buurgemeenten, de provincie, Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst
  • De gemeenteraad
  • Medewerkers van de gemeente Westerwolde

De omgevingsvisie is in december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de visie zelf bekijken.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

In het omgevingsplan vertalen we de omgevingsvisie naar duidelijke regels. Het omgevingsplan vervangt onder andere de bestemmingsplannen die er nu zijn. Wij ontwikkelen de komende jaren een omgevingsplan voor Westerwolde.