Omgevingswet

Sinds 1 januari bestaat de Omgevingswet. Hiermee verandert de manier waarop we onze leefomgeving regelen. De Omgevingswet voegt alle regels voor de ruimte waarin we wonen en werken samen. Ook worden de regels eenvoudiger. 

Video over de omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles wat te maken heeft met de omgeving waarin we leven. Denk hierbij aan:

  • Wonen, werken en recreëren
  • Natuur en landschap
  • Water en bodem
  • Milieu en duurzaamheid

Wat betekent dit voor u?

Inwoners en bedrijven die iets willen veranderen in hun leefomgeving, krijgen met de Omgevingswet te maken. Bijvoorbeeld als u uw huis wilt verbouwen. Of een activiteit in de buurt wilt organiseren. De wet maakt het makkelijker deze veranderingen te regelen. Ook wordt het voor gemeenten eenvoudiger om deze plannen te controleren en af te handelen.

Wat zijn de belangrijkste punten?

  • De wet brengt verschillende wetten bij elkaar, waardoor regels makkelijker worden. 
  • De wet moedigt gemeenschappen aan om mee te praten over hun leefomgeving.
  • De wet is gericht op duurzaamheid, met regels voor een groene en gezonde leefomgeving.

Omgevingsplein

Omgevingsloket

decoratief

Een vergunning aanvragen of een melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel of een nieuw bedrijfspand. Weet u niet zeker voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen? Doe dan eerst de vergunningscheck op het Omgevingsloket. Met de Vergunningcheck controleert u snel of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.

Een voorbeeld

decoratief

Als u een huis wilt bouwen dan kunt u één aanvraag doen voor alle vergunningen die nodig zijn. Dit kan via het Omgevingsloket. U hoeft dus niet meer verschillende vergunningen apart aan te vragen.