Barnflair West 76 Ter Apel

Algemeen

Wilt u wonen langs het Ter Apelkanaal in het buurtschap Barnflair, dichtbij Ter Apel? En wilt u op een royale kavel van maar liefst 1345 m² uw droomwoning bouwen? Dan is deze kavel aan de Barnflair West misschien wat u zoekt! Er is één kavel beschikbaar.

Inschrijven kan tot en met 21 juli 2024

Kavelinformatie

 • Oppervlakte: 1345 m²
 • Bieden vanaf prijs (inclusief btw): € 147.950 k.k.
 • Bestemming: Wonen
decoratief

Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 • Alleen natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Personen die namens een bedrijf of beroep handelen, mogen niet inschrijven.
 • Elk huishouden mag maar één keer inschrijven.
 • Als u samen met iemand anders in de toekomstige woning wilt wonen, worden jullie als één huishouden gezien.
 • U moet zelf minimaal drie jaar in de nieuwe woning op de kavel gaan wonen.
 • Deze drie jaar gaan in zodra u officieel op het nieuwe adres bent ingeschreven.
 • De inschrijving moet uiterlijk op 21 juli 2024 binnen zijn.
 • De inschrijving is persoonlijk en kan niet op iemand anders worden overgedragen.
 • Het geboden bedrag moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de minimumprijs.
 • U moet zich hebben ingelezen in alle beschikbare informatie over de kavel en akkoord gaan met de voorwaarden.

Beoordeling en optie

Optie nemen

 • De hoogte van het geboden bedrag per kavel is het belangrijkste criterium.
 • Bij een gelijk bod gaat het op volgorde van inschrijving.
 • De hoogste bieder krijgt als eerste de optie om de kavel te kopen. Als deze afziet, gaat de optie naar de volgende op de lijst.
 • De optieperiode duurt 4 maanden vanaf het moment dat de kavel aan u is toegewezen.
 • In deze tijd kunt u de financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Als u meer tijd nodig heeft, kunt u de optieperiode één keer verlengen.
 • De verlenging kost € 500,- exclusief btw.
 • Als u de kavel koopt, wordt dit bedrag van de verkoopprijs afgetrokken.
 • Als u besluit de kavel niet te kopen, krijgt u het optiegeld niet terug.

Bouwafspraken voor de kavel

Afspraken voor de kavel

In het Omgevingsplan De Linten, Barnflair West 76 staan regels over hoe de woning en de ruimte eromheen eruit moet zien.

Woning

 • De voorkant van de woning moet gelijk zijn met de aanbouw van nummer 77.
 • Het bouwvlak is 7,5 bij 12 meter, en ligt 5 meter van de zijkanten van het perceel.
 • De woning heeft één bouwvolume.
 • De dakgoot is maximaal 3 meter hoog, en de woning is maximaal 8 meter hoog.
 • Het dak is opvallend met een overstek van ongeveer 0,5 meter en een helling van 45-50 graden.
 • De nok van het dak loopt haaks op het kanaal.
 • Gebruik middelbruine bakstenen.
 • Gebruik geschilderd hout, bijvoorbeeld in de bovenste gevel.
 • De gevel is gesloten met verticale ramen met witte kozijnen.
 • Kozijnen moeten van hout zijn.
 • Gebruik matte keramische dakpannen in oranjerood of antraciet.
 • Zorg voor nette afwerking.
 • De woning wordt zo gebouwd dat u er altijd kunt blijven wonen. Dat betekent dat er een badkamer en slaapkamer op de begane grond zijn, of dat er ruimte is om deze later te maken, inclusief alle aansluitingen.

Bijgebouw

 • Bij voorkeur een losstaand bijgebouw dichtbij de woning met een kap.
 • De dakgoot is 3 meter hoog, en het bijgebouw is 6 meter hoog.
 • Dakhelling hetzelfde als de woning.
 • Nokrichting haaks op het kanaal.

Duurzaamheid

 • Gebruik duurzame materialen.
 • Plaats zonnepanelen op de garage, of anders op de woning in een rustig patroon.
 • Bouw natuurinclusief met neststenen en dakpannen.
 • Plaats installaties uit het zicht van de openbare ruimte.

Perceelinrichting

 • Lage hagen van 1 meter hoog tot 4 meter achter de voorkant van de woning.
 • De rest van het perceel heeft hogere hagen of heggen van 2 meter hoog.
 • Gebruik inheemse planten.
 • Inrit maximaal 3 meter breed.
 • Beperk verharding.
 • U moet op eigen erf parkeren.

 

 • U moet binnen een jaar na het tekenen van de koopakte beginnen met de bouw van de woning.
 • De woning moet binnen drie jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning klaar zijn om in te wonen.
 • Als u later klaar bent met de bouw, dan staat hier een boete op van 1% van de koopprijs per maand.

Welstandsnota Westerwolde: Hierin staat hoe gebouwen eruit moeten zien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. 

Foto's kavel Barnflair West 76

Foto's kavel Barnflair West 76