Woonvisie

Algemeen

We willen dat iedereen fijn kan wonen in Westerwolde. Of u hier nu blijft of komt wonen. Genoeg woningen in een fijne omgeving zijn dus hard nodig. In onze woonvisie leggen we vast hoe we daarvoor zorgen. Op dit moment werken wij aan de nieuwe woonvisie 2025-2029. U kunt hierover meedenken.

Aanmelden bijeenkomst

We hopen dat u met ons meedenkt! In juni en juli organiseren wij daarom dorpsavonden voor inwoners. Hier hoort u alles over onze nieuwe woonvisie en kunt u met ons in gesprek over wat u belangrijk vindt in uw dorp. Eerder dit jaar konden inwoners hun ideeën met ons delen via een enquête. Ook de uitkomsten hiervan worden tijdens deze avonden gepresenteerd. U kunt zich aanmelden voor een dorpsavond via de knop 'aanmelden'. De dorpsavonden beginnen om 19.30 uur.

Woonvisie

In de woonvisie 2019 - 2024 staat de koers die de gemeente volgt en een geeft vooruitblik voor de komende 10 jaar.  De gemeenteraad heeft in 2023 besloten de woonvisie  te verlengen tot 2025. Dit is verwerkt in de addendum aan de woonvisie.  We hebben onze woonvisie meer van nu gemaakt door nieuwe plannen en afspraken te maken. Hierdoor sluit de huidige woningbouw en de bestaande woningvoorraad beter aan bij de behoefte en wensen van onze inwoners. 

Belangrijkste punten op een rij

Ruimte bieden voor grotere woningbouwprojecten als uitbreiding op bestaande bouw.

De gemeente wil ruimte geven om minimaal 300 extra koop-en sociale huurwoningen te bouwen.

Ruimte bieden voor het splitsen van woningen en onder voorwaarden ook woningen toevoegen in het buitengebied.

  • Centrumkern: 100 woningen
  • Woonkernen: 140 woningen
  • Kleine kernen: 60 woningen

De gemeente wil graag 220 extra sociale huurwoningen binnen de woonvisie verdeeld over de gemeente.

Het heeft de voorkeur dat wooncorporaties de sociale huurwoningen gaan bouwen.

Westerwolde wil meer bouwgrond beschikbaar stellen aan inwoners, woningcorporaties en marktpartijen.

De gemeente wil starters helpen bij het kopen van een woning door de KoLat (KoopLater) en een verruimde starterslening. 

De gemeente stelt een woningbouwprogramma op met daarin de nieuwe wensen van de markt.