Woonvisie

Algemeen

In de woonvisie omschrijven we de koers op het gebied van wonen. We kijken hierbij naar de ontwikkelingen in Westerwolde voor de komende 10 jaar. Samen met onze partners op het gebied van wonen hebben we deze koers uitgezet. We gaan de komende jaren aan de slag om deze uit te voeren.

Woonvisie in speerpunten

  • Wie in Westerwolde wil wonen moet er kunnen (blijven) wonen
  • Vernieuwen en vitaal houden: ruimte voor kwaliteit nieuwbouw en vernieuwing
  • Op peil houden en verbetering particuliere woningvoorraad
  • Kwaliteitsimpuls voor de (sociale) huurvoorraad
  • Goed begeleiden van de vergrijzingsopgave
  • Verduurzaming van de woningvoorraad

In de woonvisie Westerwolde 2019-2024 leest u hoe we dit oppakken

Prestatieafspraken

Met de woningcorporatie Acantus maken we afspraken over de sociale huurwoningen in Westerwolde. Dit wordt vastgelegd in prestatieafspraken. 

De hoofdpunten voor 2021 gaan over:

  • Acceptabele woonlasten en preventie schulden
  • Voldoende beschikbare woningen op de juiste plek
  • Huisvesting voor groepen met speciale behoeften

Op de website van Acantus vindt u uitgebreid de prestatieafspraken die voor 2021 gemaakt zijn