Vrijwilligerswerk doen

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Of bent u op zoek naar vrijwilligers? Bekijk de vacatures op de provinciale vacaturebank.

Wat u moet weten

In de gemeente zijn de volgende vrijwilligersorganisaties actief:

  • Welzijn Westerwolde heeft een servicepunt vrijwilligerswerk en bemiddelt tussen vrijwilligers en organisaties. Zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties kunnen bij het servicepunt terecht voor informatie, advies en bemiddeling. Het servicepunt organiseert ook cursussen en workshops voor vrijwilligers. Ook wordt er 3 keer in het jaar een ontmoetingsavond voor vrijwilligers georganiseerd. En wordt er gewerkt met dorpsondersteuners in de dorpen Blijham, Bellingwolde,Oudeschans en Klein Ulsda. Dorpsondersteuners helpen mee met kleine huishoudelijke klusjes, vervoer naar het ziekenhuis of komen gewoon langs voor een kopje koffie
  • Voor dorpsondersteuners in de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen kunt u terecht bij Stichting Wedde dat 't lukt

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers een collectieve verzekering afgesloten. Als u tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorgactiviteiten schade oploopt of veroorzaakt, kunt u hier aanspraak op maken.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. In de praktijk is vrijwilligerswerk heel breed. Hierbij kunt u denken aan een bureninitatief of vrijwilliger bij Slachtofferhulp. Maar ook als taalcoach bij het taalhuis. Vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan, capaciteiten  te gebruiken en te ontwikkelen en om de horizon te verbreden. Maar bovenal geeft vrijwilligerswerk voldoening.