Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers een collectieve verzekering afgesloten. Als u tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorgactiviteiten schade oploopt of veroorzaakt, kunt u hier aanspraak op maken. U gebruikt hiervoor het schadeaangifteformulier.

Wat moet u weten

  • Dit verzekeringsaanbod is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Centraal Beheer Achmea
  • De verzekering is een vangnet, dit betekent dat als er al een andere verzekering geldt, u hiervan gebruik moet maken
  • Zeg uw eigen WA- en ongevallenverzekering niet op

Meer informatie vindt u in de volgende documenten: