Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers een collectieve verzekering afgesloten. Als u tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorgactiviteiten schade oploopt of veroorzaakt, kunt u hier aanspraak op maken. U gebruikt hiervoor het schadeaangifteformulier van Centraal Beheer. Nadat u het formulier hebt verstuurd ontvangt u een reactie van Centraal Beheer.

Let op: u kunt de schade alleen melden wanneer deze niet is verzekerd op een andere verzekering. Denk bijvoorbeeld aan een autoverzekering, zorgverzekering, particuliere aansprakelijkheidsverzekering, telefoonverzekering et cetera.

Wat moet u weten

  • Het ingevulde schadeformulier stuurt u naar de gemeente Westerwolde: gemeente@westerwolde.nl of per post naar Postbus 14, 9550 AA Sellingen
  • Wij zorgen ervoor dat de schade terecht komt bij Centraal Beheer, zijn doen ook de verdere afhandeling
  • Dit verzekeringsaanbod is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Centraal Beheer Achmea
  • Zeg uw eigen WA- en ongevallenverzekering niet op

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.centraalbeheer.nl