Verzilverlening

De verzilverlening is een lening van een hypotheek. Deze lening is op basis van de overwaarde van uw woning. Zo kunt u uw woning moderner, prettiger en veiliger maken. En kunt u langer zelfstandig blijven wonen.

Heeft u vanwege gezondheidsklachten nu al moeite met zelfstandig wonen? Neem dan eerst telefonisch contact op met het team Wmo.

Hoe vraagt u de lening aan?

 • Vul het aanvraagformulier verzilverlening in
 • Stuur het ondertekende aanvraagformulier met de bijlagen die nodig zijn via e-mail of per post naar Gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9551 AA Sellingen
 • Wij bekijken binnen 8 weken of u in aanmerking komt voor een lening
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u een 'toewijzingsbrief'
 • Met deze toewijzingsbrief vraagt u binnen 8 weken de lening aan bij  het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Westerwolde en u woont in deze woning (Voor een nieuwbouw kunt u geen aanvraag doen)
 • Uw minimale leeftijd is de wettelijke AOW leeftijd, min 10 jaar
 • Uw woning is meer waard dan uw hypotheek 
 • U kunt een bedrag lenen van € 2.500 tot maximaal € 50.000
 • Het bedrag van de lening is nooit hoger dan de kosten die u maakt
 • Uw bruto jaarinkomen is lager dan € 43.574 (peildatum januari 2021)
 • Voor energiebesparende maatregelen heeft u een maatwerkadvies energiebesparing nodig
 • Als u de lening heeft ontvangen mag u beginnen met de werkzaamheden
 • De Verordening Verzilverlening 2018 gemeente Westerwolde is van toepassing

Als uw lening is goedgekeurd

 • De lening komt beschikbaar als bouwkrediet
 • U betaalt geen maandelijkse rente en aflossing
 • De verschuldigde rente en aflossing wordt jaarlijks bij uw schuld opgeteld
 • Uw schuld wordt steeds hoger
 • Bij verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende schuldenaar wordt de verzilverlening afgelost

Waarvoor kunt u de verzilverlening gebruiken?

Bekijk waarvoor u de verzilverlening kunt gebruiken