Verzilverlening

Hoe het werkt

 • De lening komt beschikbaar als bouwkrediet
 • U betaalt geen maandelijkse rente en aflossing, omdat de rente jaarlijks bij de schuldrest wordt opgeteld
 • Bij verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende schuldenaar wordt de lening afgelost
 • De aanvraag loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Voorwaarden

 • U kunt een bedrag lenen van € 2.500 tot maximaal € 50.000
 • U bezit een koopwoning in de gemeente Westerwolde, waarin u zelf woont
 • Uw bruto jaarinkomen is lager dan € 41.056 (inkomensgrens 2018)
 • Uw woning moet meer waard zijn dan de hoogte van uw hypotheek
 • Voor energiebesparende maatregelen heeft u een Energieprestatieadvies nodig
 • Na verstrekking van de lening mag u beginnen met werkzaamheden
 • Nieuwbouw is uitgesloten
 • De Verordening Verzilverlening 2018 gemeente Westerwolde is van toepassing

Waarvoor kunt u de verzilverlening gebruiken

Aanvragen

 • Stuur uw ondertekende aanvraag met de benodigde bijlagen op naar gemeente Westerwolde, postbus 14, 9550 AA Sellingen
 • De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van uw gegevens of u voldoet aan de gestelde voorwaarden
 • Daarna ontvangt u het aanvraagformulier van SVn
 • SVn stuurt u een offerte