Uitweg aanleggen

Algemeen

Wilt u een uitweg aanleggen of breder maken? Dan heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Een uitweg is de verbinding tussen uw inrit en de openbare weg. Deze wordt door de gemeente gemaakt. Dit is op uw kosten.

Wat u moet weten

  • Bij een woning is de uitweg maximaal 4 meter breed
  • Bij een bedrijf is de uitweg maximaal 6 meter breed
  • Er wordt 1 uitrit per perceel toegestaan
  • Bekijk de beleidsregels uitwegen Westerwolde 

Let op: Woont u aan een provinciale weg dan gaat de aanvraag anders. Neem dan contact met ons op.

Aanleggen en kosten

  • Aanleg van de uitweg wordt door ons gedaan
  • Als de vergunning verleend kan worden maakt een aannemer de prijsopgave
  • Kosten voor aanleg kunnen verschillend zijn per situatie
  • De aanvrager betaalt de kosten als voorschot
  • Na betaling van het voorschot geven wij opdracht tot uitvoering
  • De daadwerkelijke kosten worden achteraf verrekend met het betaalde voorschot

Kosten vergunning

De kosten voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning zijn € 70,45.