Boom kappen

Als u een boom wilt kappen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Neem hiervoor eerst contact met ons op. Samen kunnen we uw situatie bespreken en u adviseren.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig

  • Bomen met een doorsnee van meer dan 40 cm (omtrek ongeveer 120 cm) gemeten op een hoogte van 1,3 meter
  • Als in het bestemmingsplan staat dat er een omgevingsvergunning nodig is, ook als de doorsnee minder dan 40 cm is. 

Deze regels gelden voor alle boomsoorten. Ook voor coniferen. Als de boom op uw eigen terrein staat vraagt u de vergunning aan in het Omgevingsloket online.

Wat u moet weten

Broedseizoen

Controleer altijd of er geen nest in de boom zit. Bekijk meer informatie over natuurbescherming.

Na uw aanvraag

Een medewerker van de gemeente maakt een afspraak met u voor een visuele inspectie van de boom. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Start werkzaamheden

Als u een vergunning krijgt, mag u niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin omwonenden bezwaar kunnen indienen.

Kosten

Het bedrag dat u aan ons moet betalen voor het behandelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan verschillen. U krijgt van ons hiervoor de nota thuisgestuurd. De kosten bestaan uit 2 onderdelen: 

  • Voor het onderdeel  'kappen'  betaalt u € 71,61
  • Voor het onderdeel  ‘uitvoeren werk of werkzaamheden’  betaalt u een bedrag van € 129,35

Wat als de boom niet op mijn eigen grond staat?

Boom op grond van iemand anders

Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. Deze toestemming voegt u vervolgens toe aan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Boom op gemeentegrond

Als het om een boom op gemeentegrond gaat, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen waarin u aangeeft waarom de boom volgens u gekapt moet worden. U kunt het verzoek mailen naar gemeente@westerwolde.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening

Meer informatie over het kappen van een boom, vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordering.