Boom kappen

Algemeen

Als u een boom wilt kappen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Neem hiervoor contact met ons op. Samen kunnen we uw situatie bespreken en advies geven.

Kappen met vergunning

Deze regels gelden voor alle boomsoorten. Ook voor coniferen:

 • Bomen met een doorsnee van meer dan 40 cm (omtrek ongeveer 120 cm) gemeten op een hoogte van 1,3 meter.
 • Bomen met een doorsnee van minder dan 40 cm, als in het bestemmingsplan staat dat er een omgevingsvergunning nodig is

Snoeien met vergunning

Voor het uitgebreid snoeien van uw boom heeft u soms ook een vergunning nodig, bijvoorbeeld bij:

 • Kandelaberen
 • Knotten
 • Snoeien meer dan 40% van de kroon

U vraagt de vergunning aan in het Omgevingsloket online.

Wat u moet weten

 • Kijk altijd goed of er geen nest in de boom zit. Bekijk meer informatie over natuurbescherming
 • Na uw aanvraag maken wij een afspraak met u. De boom wordt dan geïnspecteerd. Binnen 8 weken krijgt u een besluit op uw aanvraag
 • Als u een vergunning krijgt mag u niet meteen kappen. U moet 6 weken wachten. Omwonenden kunnen nog bezwaar indienen
 • Staat de boom niet op uw eigen grond? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. Deze toestemming voegt u toe aan uw aanvraag
 • Als het om een boom op gemeentegrond gaat, stuurt u schriftelijk een verzoek in. Hierin vertelt u waarom de boom moet worden gekapt. U kunt het verzoek ook via e-mail insturen.

Kosten

De kosten voor het behandelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning verschilt. U krijgt hiervoor een nota. De kosten bestaan uit 2 onderdelen: 

 • Aanvraag  'kappen' € 73,75
 • Aanvraag  ‘uitvoeren werk of werkzaamheden’ € 133,20

Algemene Plaatselijke Verordening

Meer informatie over het kappen van een boom, vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening.