Boom kappen

Als u een boom wilt kappen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Neem hiervoor eerst contact met ons op. Samen kunnen we uw situatie bespreken en u adviseren.

Bel met de gemeente: 0599 32 02 20

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig

  • Bomen met een diameter van meer dan 40 cm (omtrek ongeveer 120 cm) gemeten op een hoogte van 1,3 meter
  • Als in het bestemmingsplan is bepaald dat er een omgevingsvergunning nodig is, ook als de diameter minder dan 40 cm is

Als de boom op uw eigen terrein staat vraagt u de vergunning aan in het Omgevingsloket online

Wat u moet weten

Toestemming eigenaar

Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Na uw aanvraag

Een medewerker van de gemeente zal een afspraak met u maken voor een visuele inspectie van de boom. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Start werkzaamheden

Als u een vergunning krijgt, mag u niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin omwonenden bezwaar kunnen indienen.

Kosten

De kosten voor het kappen van een boom bedraagt € 70,55.

Boom op gemeentegrond

Indien het om een boom op gemeentegrond gaat, kunt u een gemotiveerd verzoek indienen voor het kappen van de boom. Dit verzoek kunt u mailen naar gemeente@westerwolde.nl.