Tegemoetkoming zorgkosten

Heeft u een laag inkomen? En heeft u uw verplichte eigen risico volledig gebruikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten. Inwoners van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal € 250. U kunt de tegemoetkoming voor de gemaakte zorgkosten aanvragen tot 1 april van het volgende kalenderjaar.

 

Meesturen

  • Een recente specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een salarisstrook
  • Bewijs van uw ziektekostenverzekering dat u uw verplicht eigen risico van € 385 heeft benut

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente Westerwolde
  • U heeft uw verplicht eigen risico van € 385 volledig benut
  • U maakt geen gebruik van de collectieve verzekering GarantVerzorgd 3 via Menzis
  • U komt in verband met arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor inkomenscompensatie in het kader van de WAO, WIA, Wajong of WAZ
  • U heeft een inkomen tot maximaal 130 % van het sociaal minimum
  • Dit betreft een individuele aanvraag
Maximaal netto inkomen per maand per 1 januari 2022 Bedrag        
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd € 1926,08
Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd € 1348,26
Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 2028,53
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1498,13
Gehuwd/samenwonend en verblijvend in een instelling 

€ 664,05

Alleenstaand en verblijvend in een instelling 

€ 426,92

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u de tegemoetkoming krijgt of niet. Krijgt u de tegemoetkoming? Dan staat in deze brief ook wanneer u het geld op de rekening krijgt.