Tegemoetkoming zorgkosten

Heeft u een laag inkomen en heeft u uw verplichte eigen risico volledig gebruikt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten. Inwoners van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal € 250. U kunt de tegemoetkoming voor de in 2018 gemaakte zorgkosten aanvragen tot 1 april 2019.

 

  Meesturen

  • Een recente specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een salarisstrook
  • Bewijs van uw ziektekostenverzekering dat u uw verplicht eigen risico van € 385 in 2018 heeft benut

  Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente Westerwolde
  • U heeft uw verplicht eigen risico van € 385 in 2018 volledig benut
  • U maakt geen gebruik van de collectieve verzekering GarantVerzorgd 3 via Menzis
  • U komt in verband met arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor inkomenscompensatie in het kader van de WAO, WIA, Wajong of WAZ
  • U heeft een inkomen tot maximaal 130 % van het sociaal minimum. Deze netto bedragen zonder vakantietoeslag zijn per 1 juli 2018:
  Maximaal netto inkomen per maand per 1 juli 2018  
  Gehuwd/samenwonend tot 65 jaar € 1758,22
  Alleenstaand tot 65 jaar € 1230,75
  Gehuwd/samenwonend vanaf 65 jaar € 1893,50
  Alleenstaand vanaf 65 jaar € 1384,97

  Na uw aanvraag

  Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een brief met het besluit op uw aanvraag. Als u recht heeft op de toeslag dan staat in de brief wanneer het geld op uw rekening wordt overgemaakt.