Tegemoetkoming zorgkosten

Heeft u een laag inkomen? En is het eigen risico van uw zorgverzekering op? Dan krijgt u misschien een tegemoetkoming in uw zorgkosten. Dit is maximaal € 250 voor inwoners van 18 jaar en ouder. Aanvragen kan tot 1 april van het volgende kalenderjaar.

Wat u moet weten

  • U woont in onze gemeente en het gaat om een persoonlijke aanvraag
  • Uw verplicht eigen risico van € 385 is helemaal verbruikt
  • U maakt geen gebruik van de collectieve verzekering GarantVerzorgd 3 via Menzis
  • U komt door arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor inkomenscompensatie in het kader van de WAO, WIA, Wajong of WAZ
  • U heeft een inkomen tot maximaal 130 % van het sociaal minimum

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen per maand per 1 januari 2022 Bedrag        
Getrouwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd € 1926,08
Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd € 1348,26
Getrouwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 2028,53
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1498,13
Getrouwd/samenwonend en verblijvend in een instelling 

€ 664,05

Alleenstaand en verblijvend in een instelling 

€ 426,92

Hoe werkt het?

  • U vraagt de tegemoetkoming aan met uw digiD
  • Bij uw aanvraag zit een laatste specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een loonstrook
  • Bij uw aanvraag zit een bewijs van uw ziektekostenverzekering dat uw verplicht eigen risico van € 385 verbruikt is
  • Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u de tegemoetkoming krijgt of niet.
  • Krijgt u de tegemoetkoming? Dan staat in de brief wanneer u het geld op uw rekening krijgt.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het invullen van het aanvraagformulier niet? Neem dan contact op met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.