Tegemoetkoming zorgkosten

Algemeen

Heeft u een laag inkomen? En is het eigen risico van uw zorgverzekering op? Misschien krijgt u een tegemoetkoming in uw zorgkosten. Aanvragen kan tot 1 juli van het volgende kalenderjaar.

Wat u moet weten

  • Het bedrag is maximaal € 250 voor onze inwoners van 18 jaar en ouder
  • Uw verplicht eigen risico van € 385 is helemaal verbruikt
  • U maakt geen gebruik van de collectieve verzekering GarantVerzorgd 3 via Menzis
  • U komt door arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor inkomenscompensatie in het kader van de WAO, WIA, Wajong, WAZ
  • U heeft een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum

Hoe werkt het?

  • Aanvragen van de tegemoetkoming gaat met uw DigiD
  • Voeg een laatste specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen toe, zoals een loonstrook. En een bewijs van uw ziektekostenverzekering dat uw verplicht eigen risico van € 385 verbruikt is
  • Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u de tegemoetkoming krijgt of niet.
  • Krijgt u de tegemoetkoming? Dan staat in de brief wanneer u het geld op uw rekening krijgt

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen per maand per 1 januari 2024Bedrag        
Getrouwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd€ 2.265,04
Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.585,53
Getrouwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd€ 2.386,41
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd€ 1.760,81
Getrouwd/samenwonend en verblijvend in een instelling € 780,90
Alleenstaand en verblijvend in een instelling € 502,03

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het invullen van het aanvraagformulier niet? Neem dan contact op met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60. Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.