Tegemoetkoming zorgkosten

Heeft u een laag inkomen en heeft u uw verplichte eigen risico volledig gebruikt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten. Inwoners van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal € 250. U kunt de tegemoetkoming voor de gemaakte zorgkosten aanvragen tot 1 april van het volgende kalenderjaar.

 

  Meesturen

  • Een recente specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een salarisstrook
  • Bewijs van uw ziektekostenverzekering dat u uw verplicht eigen risico van
   € 385 heeft benut

  Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente Westerwolde
  • U heeft uw verplicht eigen risico van € 385 volledig benut
  • U maakt geen gebruik van de collectieve verzekering GarantVerzorgd 3 via Menzis
  • U komt in verband met arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor inkomenscompensatie in het kader van de WAO, WIA, Wajong of WAZ
  • U heeft een inkomen tot maximaal 130 % van het sociaal minimum. Deze netto bedragen zonder vakantietoeslag zijn per 1 januari 2020
  • Dit betreft een individuele aanvraag
  Maximaal netto inkomen per maand per 1 juli 2020 Bedrag        
  Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.868,44
  Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.307,90
  Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1.984,50
  Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1.462,57
  Gehuwd/samenwonend en verblijvend in een instelling 

  € 644,16

  Alleenstaand en verblijvend in een instelling 

  € 414,13

  Na uw aanvraag

  Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een brief met het besluit op uw aanvraag. Als u recht heeft op de toeslag dan staat in de brief wanneer het geld op uw rekening wordt overgemaakt.