Zorgverzekering aanvragen

Algemeen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar Menzis.

Aanmelden verzekering

 • Het aanbod van de collectieve zorgverzekering staat op de website gezondverzekerd.nl
 • De zorgverzekering is voor onze inwoners met een minimuminkomen
 • Het pakket Menzis GarantVerzorgd bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket en tandverzekering (ook als u een kunstgebit heeft)
 • Voor persoonlijke hulp belt u 088 222 40 80
 • Heeft u al een basisverzekering van Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen
 • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Als u deze heeft opgezegd dan kunt u tot en met 31 januari 2024 nog kiezen voor de Menzis GarantVerzorgd polis

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (130% van het sociaal minimum) exclusief vakantiegeld per 1 januari 2024Bedrag      
Getrouwd/samenwonend tot AOW-gerechtigde leeftijd€ 2.265,04
Getrouwd/samenwonend vanaf AOW-gerechtigde leeftijd€ 2.386,41
Alleenstaand tot AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.585,53
Alleenstaand vanaf AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.760,81
Getrouwd/samenwonen en verblijvend in een instelling€ 780,90
Alleenstaand en verblijvend in een instelling€ 502,03

Het vermogen wordt niet meegeteld

Wat zijn de voordelen?

 • Korting op de verzekering, omdat wij meebetalen aan uw verzekering en omdat Menzis 9% korting geeft op de aanvullende verzekering 
 • Extra vergoedingen uit de aanvullende pakketten
 • In GarantVerzorgd 3 is uw eigen risico meeverzekerd (€ 385)
 • Stapt u later in het jaar over op GrantVerzorgd 3? Dan wordt het eigen risico per 1 januari 2024 meeverzekerd
 • Heeft u GarantVerzorgd 1 of 2, dan kunt u het verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen betalen
 • Eigen bijdrage CAK  (abonnementstarief voor de Wmo) wordt vergoed tot een bedrag van € 300 per jaar