Zorgverzekering aanvragen

Algemeen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar Menzis.

Aanmelden verzekering

 • Het aanbod van de collectieve zorgverzekering staat op de website gezondverzekerd.nl
 • De zorgverzekering is voor onze inwoners met een minimuminkomen
 • Het pakket Menzis GarantVerzorgd bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket en tandverzekering (ook als u een kunstgebit heeft)
 • Voor persoonlijke hulp belt u 088 222 40 80
 • Heeft u al een basisverzekering van Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen
 • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u tot 1 januari 2023 kiezen voor de Menzis GarantVerzorgd polis. Menzis zegt de verzekering die u nu heeft op

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (130% van het sociaal minimum) exclusief vakantiegeld per 1 januari 2023 Bedrag

Getrouwd/samenwonend tot AOW-gerechtigde leeftijd

€ 2109,48
Getrouwd/samenwonend vanaf AOW-gerechtigde leeftijd € 2231,69
Alleenstaand tot AOW-gerechtigde leeftijd € 1476,64
Alleenstaand vanaf AOW-gerechtigde leeftijd € 1643,38
Getrouwd/samenwonen en verblijvend in een instelling € 727,32
Alleenstaand en verblijvend in een instelling € 467,60

Het vermogen wordt niet meegeteld

Wat zijn de voordelen?

 • Korting op de verzekering, omdat wij meebetalen aan uw verzekering en omdat Menzis 9% korting geeft op de aanvullende verzekering 
 • Extra vergoedingen uit de aanvullende pakketten
 • In GarantVerzorgd 3 is uw eigen risico meeverzekerd (€ 385)
 • Stapt u later in het jaar over op GrantVerzorgd 3? Dan wordt het eigen risico per 1 januari 2023 meeverzekerd
 • Heeft u GarantVerzorgd 1 of 2, dan kunt u het verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen betalen
 • Eigen bijdrage CAK  (abonnementstarief voor de Wmo) wordt vergoed tot een bedrag van € 300 per jaar