Zorgverzekering aanvragen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis.

Wat u moet weten

 • De collectieve zorgverzekering is voor onze inwoners met een minimuminkomen
 • Wij bieden u het pakket Menzis GarantVerzorgd. Dit pakket bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket
 • Voor persoonlijke hulp belt u 088 222 40 80
 • Heeft u al een basisverzekering van Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen
 • Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar overstappen naar Menzis

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (130% van het sociaal minimum) exclusief vakantiegeld per 1  januari 2022 Bedrag

Getrouwd/samenwonend tot AOW-gerechtigde leeftijd

€1.926,08
Getrouwd/samenwonend vanaf AOW-gerechtigde leeftijd €2.028,53
Alleenstaand tot AOW-gerechtigde leeftijd €1.348,26
Alleenstaand vanaf AOW-gerechtigde leeftijd €1.498,13
Getrouwd/samenwonen en verblijvend in een instelling € 664,05
Alleenstaand en verblijvend in een instelling € 426,92

Het vermogen wordt niet meegerekend.

Wat krijgt u?

 • Korting op de verzekering, omdat wij meebetalen aan uw verzekering
 • Extra vergoedingen uit de aanvullende pakketten
 • In GarantVerzorgd 3 is uw eigen risico meeverzekerd (€ 385)
 • Stapt u later in het jaar over op GrantVerzorgd 3? Dan wordt het eigen risico per 1 januari 2023 meeverzekerd
 • Heeft u GarantVerzorgd 1 of 2, dan kunt u het verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen betalen
 • Eigen bijdrage CAK  (abonnementstarief voor de Wmo) wordt vergoed tot een bedrag van € 300 per jaar