Zorgverzekering aanvragen

Algemeen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar Menzis.

Wat u moet weten

 • Het aanbod van de collectieve zorgverzekering voor onze gemeente in 2023 staat op de website gezondverzekerd.nl
 • De collectieve zorgverzekering is voor onze inwoners met een minimuminkomen
 • Wij bieden u het pakket Menzis GarantVerzorgd. Dit pakket bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket en tandverzekering (ook als u een kunstgebit heeft)
 • Voor persoonlijke hulp belt u 088 222 40 80
 • Heeft u al een basisverzekering van Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen
 • Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u tot 1 januari 2023 kiezen voor de Menzis GarantVerzorgd polis. Menzis zegt de verzekering die u nu heeft op

Inkomensgrenzen

 

Maximaal netto inkomen (130% van het sociaal minimum) exclusief vakantiegeld per 1 juli 2022 Bedrag

Getrouwd/samenwonend tot AOW-gerechtigde leeftijd

€1.943,93
Getrouwd/samenwonend vanaf AOW-gerechtigde leeftijd €2.050,54
Alleenstaand tot AOW-gerechtigde leeftijd €1.360,75
Alleenstaand vanaf AOW-gerechtigde leeftijd €1.513,71
Getrouwd/samenwonen en verblijvend in een instelling € 670,23
Alleenstaand en verblijvend in een instelling € 430,89

Het vermogen wordt niet meegerekend.

Wat krijgt u?

 • Korting op de verzekering, omdat wij meebetalen aan uw verzekering en omdat Menzus 9% korting geeft op de aanvullende verzekering 
 • Extra vergoedingen uit de aanvullende pakketten
 • In GarantVerzorgd 3 is uw eigen risico meeverzekerd (€ 385)
 • Stapt u later in het jaar over op GrantVerzorgd 3? Dan wordt het eigen risico per 1 januari 2023 meeverzekerd
 • Heeft u GarantVerzorgd 1 of 2, dan kunt u het verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen betalen
 • Eigen bijdrage CAK  (abonnementstarief voor de Wmo) wordt vergoed tot een bedrag van € 300 per jaar