Subsidie voor dorpshuizen

Algemeen

Bestuurt u een dorpshuis in de gemeente Westerwolde? Vinden er activiteiten plaats die niet als doel hebben om winst te maken? Misschien kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Aanvragen kan één keer per jaar. Voor het jaar 2024 kon dit tot 1 juli 2023.

Voorwaarden

  • In uw dorpshuis vinden activiteiten plaats die door de gemeente gewenst zijn of waarvoor de gemeente subsidie geeft
  • In uw dorpshuis vinden geen activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld bruiloften en verjaardagen of activiteiten die als doel hebben om winst te maken
  • Er wordt op toegezien dat personen beneden de 18 jaar geen alcohol drinken in of rond het dorpshuis
  • Er mag geen sterk alcoholische drank worden geschonken

Hoeveel subsidie?

U krijgt maximaal € 1.500 subsidie per jaar voor de tegemoetkoming in de kosten. Eind november wordt het budget door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna is duidelijk hoeveel geld er precies beschikbaar is (subsidieplafond). Alle aanvragen worden dan evenredig verdeeld.

Hoe werkt het?

  • Vul het aanvraagformulier in 
  • Doe daar een begroting en activiteitenplan bij
  • Als het de eerste keer is, stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en de statuten mee
  • Voor het eind van het jaar heeft u dan bericht over onze beslissing