Activiteitensubsidie

Voorwaarden

De activiteit moet binnen 6 maanden na het indienen van de subsidieaanvraag plaatsvinden. Afhankelijk van de aard van de activiteit dient er sprake te zijn van een eigen bijdrage door deelnemer

Sportieve activiteiten

  • De activiteit is gericht op de inwoners van de gemeente Westerwolde
  • U werkt samen met andere organisaties
  • De activiteit is ook toegankelijk voor inwoners die geen lid zijn van uw club of vereniging

Culturele, maatschappelijke activiteiten en activiteiten voor jongeren

De activiteit of het project is eenmalig en maakt geen deel uit het reguliere aanbod van uw vereniging of stichting.

Hoeveel subsidie?

U ontvangt maximaal € 500 per activiteit. De hoogte van de subsidie die u eventueel ontvangt is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Aanvragen en toekenning

  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de begroting 8 weken voor de activiteit op naar gemeente Westerwolde, t.a.v. afdeling Samenleving, postbus 14, 9550 AA Sellingen of naar gemeente@westerwolde.nl
  • Als u voor het eerst een aanvraag indient: stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en statuten van uw organisatie mee
  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag