Activiteitensubsidie

Voorwaarden

Sportieve, culturele, maatschappelijke activiteiten en activiteiten voor jongeren

 • De activiteit is gericht op de inwoners van de gemeente Westerwolde
 • U werkt samen met andere organisaties
 • De activiteit is toegankelijk voor inwoners die niet lid zijn van uw club of vereniging

Jubilea

 • Uw organisatie is gevestigd in de gemeente Westerwolde en bestaat 25, 50, 75 of 100 jaar of een veelvoud daarvan
 • U nodigt het college van burgemeester en wethouders uit voor de viering van uw jubileum

Hoeveel subsidie?

Sportieve, culturele een maatschappelijke activiteiten

U ontvangt maximaal € 500 per activiteit. De hoogte van de subsidie die u eventueel ontvangt is afhankelijk van het aantal aanvragen. Wij verdelen het budget van € 8.550 over het totaal aantal aanvragen (subsidieplafond).

Jubilea

 • Bij een jubileum van 25 jaar: € 50
 • Bij een jubileum van 50 jaar: € 100
 • Bij een jubileum van 75 jaar: € 150
 • Bij een jubileum van 100 jaar: € 200

Als uw organisatie langer bestaat dan 100 jaar en u viert een jubileum, dan ontvangt u het bedrag waar het jubileum een veelvoud van is. Plus € 200. Bijvoorbeeld uw organisatie bestaat 125 jaar, dan ontvangt u € 50 + € 200 = € 250.

De hoogte van de subsidie die u eventueel ontvangt is afhankelijk van het aantal aanvragen. Wij verdelen het budget van € 1000 over het totaal aantal aanvragen (subsidieplafond).  

Aanvragen en toekenning

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de begroting 8 weken voor de activiteit op naar gemeente Westerwolde, t.a.v. afdeling Samenleving, postbus 14, 9550 AA Sellingen of naar gemeente@westerwolde.nl
 • Als u voor het eerst een aanvraag indient: stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en statuten van uw organisatie mee
 • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag