Activiteitensubsidie

Voorwaarden

De activiteit moet binnen 6 maanden na het indienen van de subsidieaanvraag plaatsvinden

Sportieve activiteiten

 • De activiteit is gericht op de inwoners van de gemeente Westerwolde
 • U werkt samen met andere organisaties
 • De activiteit is ook toegankelijk voor inwoners die geen lid zijn van uw club of vereniging

Culturele, maatschappelijke activiteiten en activiteiten voor jongeren

De activiteit of het project is eenmalig en maakt geen deel uit het reguliere aanbod van uw vereniging of stichting.

Jubilea

 • Uw organisatie is gevestigd in de gemeente Westerwolde en bestaat 25, 50, 75 of 100 jaar of een veelvoud daarvan
 • U nodigt het college van burgemeester en wethouders uit voor de viering van uw jubileum

Hoeveel subsidie?

U ontvangt maximaal € 500 per activiteit. De hoogte van de subsidie die u eventueel ontvangt is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Jubilea

 • Bij een jubileum van 25 jaar: € 50
 • Bij een jubileum van 50 jaar: € 100
 • Bij een jubileum van 75 jaar: € 150
 • Bij een jubileum van 100 jaar: € 200

Als uw organisatie langer bestaat dan 100 jaar en u viert een jubileum, dan ontvangt u het bedrag waar het jubileum een veelvoud van is. Plus € 200. Bijvoorbeeld uw organisatie bestaat 125 jaar, dan ontvangt u € 50 + € 200 = € 250.

De hoogte van de subsidie die u eventueel ontvangt is afhankelijk van het aantal aanvragen. Wij verdelen het budget van € 1000 over het totaal aantal aanvragen (subsidieplafond).  

Aanvragen en toekenning

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de begroting 8 weken voor de activiteit op naar gemeente Westerwolde, t.a.v. afdeling Samenleving, postbus 14, 9550 AA Sellingen of naar gemeente@westerwolde.nl
 • Als u voor het eerst een aanvraag indient: stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en statuten van uw organisatie mee
 • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag