Sport en bewegen

Bent u op zoek naar een geschikte sportclub? Of wilt u een sportief project opzetten of een sporthal of terrein huren?

Sportclubs, adressen en sportaccommodaties

In onze digitale gemeentegids vindt u de adressen van alle sportgebouw en sportclubs in de gemeente. Wilt u een sporthal of gymlokaal huren? Neem dan contact op. 

Sportsubsidie en financiële ondersteuning

Wilt u een sportactiviteit organiseren? In sommige gevallen kunt u een subsidie krijgen.

Geen geld voor sport?

Heeft u geen geld voor de sportclub of sportmaterialen voor uw kind? Hiervoor zijn verschillende regelingen.

Sporten met een beperking en tegemoetkomingen

Sportaanbieders voor sporten met een beperking vindt u op Uniek sporten. Hiervoor kunt u een tegemoetkoming in reiskosten of sportmaterialen krijgen. De tegemoetkoming van de provincie is tot en met 2023 beschikbaar. 

Westerwolde Beweegt

De gemeente Westerwolde wil zorgen voor een gezondere leefstijl voor jong en oud. Dit doen we samen met Huis voor de Sport Groningen en andere lokale organisaties. Samen vormen we Westerwolde Beweegt: een team van o.a. gedreven vakleerkrachten, sportcoaches en sportconsulenten met hart voor de zaak!

Op de hoogte blijven?

 

foto van het team sport en bewegen