Problemen met sloten of duikers

Algemeen

Ziet u problemen door een hoog waterpeil? Bijvoorbeeld een overstroomde sloot, een verstopte weg-of brugduiker. Dan kunt u dit doorgeven.

(Verstopte) duikers onder opritten moeten door de eigenaar van de grond zelf onderhouden en gerepareerd worden

Sloten

Binnen onze gemeente ligt een groot netwerk aan sloten. Een sloot is ervoor om overtollig water af te voeren. Als de sloten schoon blijven dan kunnen we wateroverlast voorkomen. Het waterschap controleert sloten regelmatig. Wij hebben als gemeente de plicht om sloten te onderhouden en schoon te houden.

Duikers

Duikers zijn betonnen of kunststof buizen. Ze zorgen ervoor dat het water van de sloten door kan stromen onder opritten of wegen . 

  • De duikers onder opritten moeten door de eigenaar van de grond zelf onderhouden en gerepareerd worden
  • Duikers onder wegen worden door ons onderhouden en gerepareerd

Spoed buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 0599 32 02 20. Daarnaast kunt u voor direct gevaar natuurlijk ook bellen met 112.