Overlast in uw woonomgeving

Algemeen

Overlast in uw omgeving kun u melden. Wij kunnen adviseren wat te doen. Geef ook meldingen door als het gaat om een onveilige situatie zonder direct gevaar.

Melding doen

U kunt verschillende soorten overlast melden via de buitenBeter-app uit de App Store of Play Store. of via de weblink buitenbeter.nl

Wij kijken of mensen zich houden aan gemeentelijke regels. Voorbeelden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde.

Overlast door open haard of houtkachel

Heeft u overlast door houtrook van buren? Probeer er samen uit te komen met diegene die overlast veroorzaakt. Wanneer het geen goed weer is om te stoken, staat er een waarschuwing op:

U kunt met uw buren afspreken dat zij bij code rood op de Stookwijzer niet gaan stoken. 

Burenoverlast

Als u een probleem heeft met uw buren, probeer dan samen naar een oplossing te zoeken. Heeft dit niets opgelost? Neem dan contact op met het juridisch loket. Zij geven een gratis juridisch advies. 

Bij een burenruzie probeert u de relatie tussen uw buren en u te verbeteren. U kunt hiervoor een bemiddelingsgesprek aanvragen bij Welzijn Westerwolde. Dit kost niets. Wonen uw buren in een huurwoning? En gaat de overlast door? Dan geeft u dit door aan de verhuurder. Gaat het om een woning van Acantus dan kunt u overlast melden.

Overlast van bedrijven

Overlast van bedrijven meldt u bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Het telefoonnummer 050 318 00 00 is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De ODG geeft de klacht ook aan ons door. Zo zijn wij als gemeente op de hoogte wat er speelt.

Overlast door verspreiden van mest of het spuiten van bestrijdingsmiddelen meldt u bij de NVWA 

Overlast door roeken 

Wij doen niets aan de overlast door roeken. Deze vogels zijn wettelijk beschermd. Het verwijderen van nesten is verboden. Wij tellen jaarlijks wel de nesten en geven dit door aan de provincie. Uw melding kan ons daarom helpen.

Melding over dierenwelzijn

Ziet u dat boerderijdieren, dieren in dierenwinkels of honden en katten bij fokkers slecht worden verzorgd? Kijk dan op de website van NVWA.