Overheidsinformatie opvragen (Woo)

Algemeen

Wilt u meer informatie over het beleid of plannen van de gemeente? Dan kunt u dit bij ons opvragen. Dit kan via een informatieverzoek of Woo-verzoek. Informatie van de gemeente is zoveel mogelijk openbaar. Hieronder leest u wat een informatieverzoek en een Woo-verzoek is.

Informatieverzoek

Zoekt u voor uzelf informatie over een bepaald onderwerp? Stuur dan een informatieverzoek via e-mail gemeente@westerwolde.nl. Zet in het onderwerp ‘informatieverzoek’. Geef duidelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. Vergeet niet uw adres te vermelden. De gevraagde documenten sturen we zo snel mogelijk naar u toe.

Woo-verzoek

Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Iedereen mag een Woo-verzoek doen. 

Een Woo-verzoek doen

Zoekt u informatie over beleid en plannen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? En wilt u dat deze voor iedereen te zien is? Stuur dan een Woo-verzoek in.  

Aanvragen

U kunt geen Woo-verzoek via e-mail insturen, dit kan wel in een brief. Geef in uw brief duidelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. Vergeet niet uw adres te vermelden. 

Soms is er een reden om bepaalde informatie niet aan u te geven. Dit leggen we u dan uit in een brief. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de privacy van personen.

Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 2 weken verlengd worden. Soms brengen wij kosten in rekening voor het versturen van documenten via de post.

Het is niet altijd nodig om een verzoek te doen. De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Bijvoorbeeld via:  

Openbaar gemaakte informatie na Woo-verzoeken