Overheidsinformatie opvragen (Woo)

Algemeen

Wilt u informatie over beleid en plannen maar kunt u het niet vinden op de website of in de krant? Dan doet u een Woo-verzoek.

Welke overheidsinformatie kunt u opvragen?

Beleid en/of plannen van het bestuur en de voorbereiding of uitvoering daarvan, die niet openbaar zijn gemaakt. Dit kunnen papieren of digitale documenten zijn, maar ook geluidsbestanden, films of foto's.

Soms is er een goede reden om informatie niet openbaar te maken. Weigeren wij om de gevraagde informatie te geven? Dan leggen we dat uit in een brief.

Hoe werkt het?

  • Stuur uw aanvraag via het digitale formulier voor Woo-verzoeken
  • U kunt ook een brief sturen. Onze adresgegevens staan onder deze pagina
  • Als u de informatie per post wilt ontvangen, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De informatie digitaal ontvangen is gratis
  • U kunt geen Woo-verzoek indienen via e-mail
  • Zet in het verzoek duidelijk uw contactgegevens en welke informatie u wilt ontvangen
  • De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek
  • Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 2 weken

Wat u moet weten

Het is niet altijd nodig om een verzoek te doen. Wij maken zelf veel informatie openbaar.