Woo-verzoek doen

  • 1 Huidige: Informatie aanvragen (Woo)
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Geef zo precies mogelijk aan om welke informatie en documenten het gaat en over welke periode u de informatie wilt ontvangen. 
Hoe wilt u de informatie ontvangen? Verplicht
Als u de informatie per post wilt ontvangen, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De informatie digitaal ontvangen is gratis.
Alleen invullen als u de aanvraag namens een bedrijf doet.