Ondersteuning in uw dagelijks leven

Hebt u hulp nodig bij uw huishouden? Of gaat het zelfstandig wonen of reizen moeilijk? Dan kunt u met ons bellen, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur. Onze Wmo consulenten helpen u graag verder. Vanwege het coronavirus, leggen onze Wmo-consulenten momenteel geen huisbezoeken af. 

Eerst een telefoongesprek

Het is mogelijk dat u na het gesprek met een van onze Wmo consulenten voldoende bent geholpen of informatie hebt ontvangen. Soms verwijzen wij naar een andere hulpverleningsinstantie.

Huisbezoek

Is er meer aan de hand dan kan een Wmo consulent bij u thuis komen om met u en eventueel uw naasten te praten over uw situatie. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen alle mogelijkheden. Voorafgaand aan dit gesprek kunt u alvast nadenken over:

  • Welk probleem u ervaart
  • Wat u zelf kunt doen
  • Of er mensen in uw omgeving zijn (vrienden, familie, buren) die u kunnen helpen
  • Of er bestaande voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken

Welke hulp is mogelijk?

Ondersteuning bij het huishouden

Als u zich niet altijd zelf kunt redden in het huishouden door ouderdom of ziekte.

Ondersteuning bij langer zelfstandig thuis wonen

Er zijn diverse mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan hulpmiddelen, woningaanpassing, verhuiskostenvergoeding, dagbesteding of persoonlijke begeleiding.

Rolstoel of scootmobiel

Als u een handicap heeft waardoor u geen grote afstanden af kunt leggen is een rolstoel of een scootmobiel misschien een oplossing.

Taxi-vervoer

Is reizen lastig voor u, bijvoorbeeld omdat reizen met het openbaar vervoer niet lukt of omdat u niet meer kunt fietsen? Onze Wmo consulent kan met u meedenken over een oplossing zoals een Wmo-pas voor taxivervoer.

Eigen bijdrage Wmo

Het bedrag is € 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen en ongeacht het inkomen of de draagkracht. Als u Menzis GarantVerzorgd 3 heeft kunt deze kosten declareren.