Omgevingsvergunning op naam krijgen

Wilt u een omgevingsvergunning overnemen van iemand anders? Dan moet de vergunninghouder de vergunning aan u overdragen. Dit meldt u 4 weken voor de overdracht bij de gemeente met onderstaand formulier.

Melden

 • Het ingevulde formulier stuurt u naar gemeente@westerwolde.nl of per post naar
  Gemeente Westerwolde
  Postbus 14
  9550 AA Sellingen
 • U ontvangt binnen 4 weken na uw melding bericht over de overdracht

Voorwaarden

 • U meldt de overdracht minimaal 4 weken voordat deze plaatsvindt
 • Wij kunnen alleen formulieren in behandeling nemen die volledig ingevuld en ondertekend zijn
 • Wilt u de plannen anders uitvoeren dan in de vergunning staat? Dan moet u een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen

Kosten

Aan het overdragen van de omgevingsvergunning zijn geen kosten verbonden.