Meldpunt Veiligheid en Zorg

Algemeen

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Ziet u dat iemand afwijkend gedrag heeft, vereenzaamt of overlast geeft? Dan kunt u terecht bij ons Meldpunt Veiligheid en Zorg. Wij bespreken met u het probleem en mogelijke oplossingen.

Hoe werkt het

Als u zich zorgen maakt over mensen in uw omgeving belt u met ons of u stuurt een e-mail naar het centrum voor jeugd en gezin. U kunt denken aan afwijkend gedrag, vereenzaming of overlast.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

Vertrouwenspersoon

Heeft u als naaste te maken met gedwongen, verplichte ggz in de provincie Groningen? Heeft u of iemand anders een melding gedaan? Heeft u vragen of zoekt u steun? Neem dan contact op met de familievertrouwenspersoon voor de regio Groningen: José van Voorthuizen; mailadres: j.vanvoorthuizen@lsfvp.nl / telefoon: 06 29 47 65 46

Of neem contact op met de Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Personen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 0900 333 2222

Crisissituatie buiten kantoortijd

In crisissituaties op werkdagen na 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.30 uur en in het weekend kunt u contact opnemen Veilig Thuis Groningen.

Indien er in een situatie is waarbij acuut hulp nodig is, dan kunt u contact opnemen met de hulpdiensten via 112.