Evenementvergunning aanvragen

Algemeen

Voor een evenement zoals bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, concert of festival heeft u een vergunning nodig. Het evenement is open voor publiek en trekt (veel) mensen. U vraagt de vergunning 12 weken vooraf aan.

Vooraf bestanden maken

Bij het aanvragen van deze vergunning kunnen meerdere bijlagen nodig zijn. Zorg dat uw bijlagen gemaakt zijn voordat u aan de aanvraag begint.

Bestanden die u moet uploaden

Een op schaal gemaakte situatietekening (schaal 1:1000). met daarop de tent(en), de omgeving zoals wegen, sloten, brandkranen, hekwerken, vrij te houden opstelplaats en aanrijroute hulpverleningsvoertuigen en taxi’s, parkeerterrein, aggregaten, lichtmasten en/of openbare verlichting, vluchtwegaanduiding, (nood)uitgan(gen) van afgesloten terrein, heaters, brandstofopslag, bak- en braadinrichtingen, voertuigen, kramen, attracties, EHBO-posten et cetera. 

Als er meer locaties zijn voegt u van elke locatie een kaart bij

Routekaart verkeersstromen hulpdiensten: bij de hulpdiensten moet bekend zijn hoe zij op de plek van bestemming komen. Geef op deze kaart aan hoe de hulpdiensten moeten rijden ten tijde van het evenement. Geef de knelpunten (wegen smaller dan 4,5 m, onderdoorgang lager dan 4,2 M) ook aan op de tekening

 • Als het evenement op meer locaties gehouden wordt, geef dit aan op een kaart
 • Als u wandel- of fietstocht organiseert, geef de route aan op een kaart

 

Schaal 1:100 van de tent(en) met ingetekend de inventaris in de tent(en) zoals:

 • stoelen, banken, tafels, statafels, tribunes, podiums, voorkant van de tent, afscheidingen (hekken en/of stage barriers), toiletten, garderobe, kassa, tappunten
 • aantal en maatgeving van bovengenoemde inventaris in de legenda van de tekening noteren
 • maatgeving van de ruimte(n) en/of tent(en) aangeven
 • bij verschillende opstellingen van de inventaris dient u per opstelling een aparte tekening in te dienen
 • blusmiddelen met daarbij aangegeven type en gewicht/hoeveelheid van de blusstof
 • draairichting en openingshoek (90º–180º) van deuren van de nooduitgangen
 • aangeven op welke wijze deuren van nooduitgangen geopend kunnen worden bv. Panieksluiting (P), draaiknop (K), schuif (S) of hendel (H); (een afgesloten deur in vluchtwegen is niet toegestaan!)
 • vrije doorgangsbreedte van de (nood)uitgangen in cm
 • vluchtwegaanduiding / transparantverlichtingsarmaturen
 • vrije doorgangsbreedte van gangpaden en vluchtwegen in cm
 • noodverlichting per ruimte
 • constructietekeningen
 • eigen opgave van het maximale aantal toe te laten personen per ruimte, per opstellingsplan

Neem de tijd om het formulier in te vullen. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan. 

Aanvragen evenementvergunning

Denk ook aan de volgende zaken

Gebruik gemeentelijke materialen

U kunt materialen huren of lenen tegen betaling. U reserveert dit van tevoren.

Promotie van uw evenement

U kunt uw evenement gratis promoten. Hiervoor meldt u zich aan via de website van Visit Groningen(link is extern). Uw evenement wordt zo op verschillende websites vermeld