Evenement organiseren

Algemeen

Een vergunning voor een evenement vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan. Voor een barbecue of feestje doet u melding klein evenement. Dit meldt u minimaal 3 weken van tevoren.

Klein evenement

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan is het een klein evenement. 

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen
  • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt, tenzij hier ontheffing of vergunning voor is verleend
  • Het evenement vindt plaats tussen 08.30 uur en 01.00 uur de volgende dag
  • Er wordt geen muziek en/of versterkt geluid ten gehore gebracht voor 07.00 of na 23.00 uur
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
  • Objecten die worden geplaatst hebben een maximale oppervlakte van 35 m2
  • Er is een organisator 

Groter evenement

Voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden? Dan hebt u een vergunning nodig voor uw evenement. U vraagt minimaal 8 weken vooraf een vergunning aan.

Mogelijk hebt u ook andere vergunningen of ontheffingen nodig. Bijvoorbeeld voor:

Aanvragen

  • Print aanvraagformulier uit
  • Een verkeersplan is nodig als er verkeersmaatregelen genomen moeten worden
  • Stuur het ingevulde ondertekende formulier naar Gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen of naar gemeente@westerwolde.nl

Gebruik gemeentelijke materialen

U kunt materialen huren of lenen tegen betaling. U reserveert dit van tevoren.

Promotie voor uw evenement

U kunt uw evenement gratis promoten. Hiervoor meldt u zich aan via de website van Visit Groningen. Uw evenement wordt zo op verschillende websites vermeld.