Bijzondere bijstand

Algemeen

Heeft u onverwachte hoge kosten en is uw inkomen te laag om deze kosten zelf te kunnen betalen? Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte hoge kosten betalen, bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat of als u ineens een advocaat nodig heeft.

Voorwaarden

De hoogte van uw vermogen bepaalt of u recht heeft op bijzondere bijstand. Uw vermogen bestaat uit uw spaargeld en waardevolle spullen. Als uw vermogen hoger is dan het maximaal toegestaan vermogen, betaalt u misschien een deel van de kosten zelf of heeft u helemaal geen recht op bijzondere bijstand.

 • U  bent 18 jaar of ouder bent
 • Er is geen andere regeling waar u gebruik van kunt maken
 • Uw inkomen is lager of gelijk aan 110% van de bijstandsnorm
 • U vraagt aan voordat u de kosten maakt
 • Kosten die u kunt aanvragen zijn o.a.: maaltijdvoorziening, rechtshulp, extra was-kosten voor kleding en beddengoed
 • Kosten die niet in aanmerking komen: huur, energiekosten, telefoonkosten, een wasmachine, ziektekosten, tandartskosten
 • Voor ziekte en tandartskosten kunt zich goed verzekeren met de collectieve zorgverzekering bij Menzis
 • Meer informatie en voorwaarden vindt u in beleidsregels bijzondere  bijstand Westerwolde 2020

Wat stuurt u mee bij uw aanvraag?

Als u een uitkering van ons heeft willen wij een bewijs zien dat de kosten bijzonder en noodzakelijk zijn. En facturen die niet ouder zijn dan 2 maanden. Heeft u geen uitkering van ons? Dan willen wij onderstaande stukken ontvangen.

 • Een bewijs waaraan wij kunnen zien dat de kosten bijzonder en noodzakelijk zijn
 • De laatste loon of uitkeringsgegevens van uzelf en uw echtgen(o)ot(e)/ partner
 • Facturen die niet ouder zijn dan 2 maanden
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Stukken over schulden, huurcontract, eigen woning, overig vermogen en bezittingen

Meer informatie

Kunt u hulp gebruiken bij het invullen? Neem dan contact op met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60. Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.

Op de websites Regelhulp en Bereken uw Recht vindt u meer informatie over bijzondere bijstand. Daar kunt u ook zien waarop u mogelijk nog meer recht heeft.