Algemene informatie Cittaslow

Westerwolde heeft sinds 2014 het keurmerk Cittaslow. Cittaslow is een internationaal netwerk van kleine gemeenten. Meer dan 280 gemeenten verspreid over meer dan 30 landen zijn Cittaslow. Cittaslow gemeenten werken met elkaar, hun supporters, inwoners en organisaties aan een omgeving waar het prettig wonen, werken en leven is.

Cittaslow waarden

Wie in Westerwolde is zal het niet ontkennen: de prachtige natuur, rust en ruimte in het gebied zijn adembenemend. Westerwolde kent een rijke cultuurhistorie. Van het unieke kloosterlandschap van Ter Apel in het zuiden tot het nog zeer goed bewaard gebleven esdorpenlandschap langs de Ruiten Aa. En van de historische verdedigingslinie rond Bourtange en Oudeschans tot aan de weidse veenontginningslandschappen bij Vriescheloo en Bellingwolde. Daarnaast is de streek rijk aan natuur: de beekdalen van de Ruiten Aa, Mussel Aa en Westerwoldse Aa, de bossen en heidevelden, maar bijvoorbeeld ook de houtwallen op het kenmerkende platteland.

Cultuur betekent voor Westerwolde ook vrijheid in het uitoefenen van allerlei soorten kunstvormen en ambachten. Het gebied kent onder andere veel kunstenaars, fotografen, ambachtslieden, muzikanten en schrijvers die een grote rol spelen in het vormen van de Westerwoldse identiteit. 

Bekijk ook de YouTube filmpjes over cultuurhistorie en landschap.

Veel Westerwoldse ondernemers zetten in op regionale of traditionele productie en op korte voedselketens. Met dat laatste bedoelen we dat er zo min mogelijk schakels in de voedselketen zitten en dat de afstand tussen de producent en consument zo kort mogelijk is. Dit bevordert de lokale werkgelegenheid en maakt ons in deze onzekere tijden minder afhankelijk van de rest van de wereld. Een duurzame oplossing voor onze omgeving en onszelf. Ook kent Westerwolde verschillende ondernemersverenigingen die zich inzetten voor een sterk ondernemersklimaat in Westerwolde. Daar zijn we trots op!  

Bekijk ook het YouTube filmpje.

Recreatie en toerisme is van grote waarde voor Westerwolde. Het levert werkgelegenheid op, vergroot de leefbaarheid, zorgt dat voorzieningen in stand blijven en draagt bij aan een positief imago. Iedereen die op zoek is naar rust, avontuur of cultuur voelt zich thuis in Westerwolde en is hier welkom. We faciliteren recreatieve ondernemers op allerlei manieren en koesteren ons gebied met als basis de kleinschalige landschappen, het gebouwd erfgoed en een rijke cultuurhistorie.

Bekijk ook het YouTube filmpje.

We werken in Westerwolde aan een duurzame energievoorziening, gesloten kringlopen en biodiversiteit in de natuur. Zo zetten we ons duurzaamheidsfonds in om bijvoorbeeld woningen te verduurzamen en kiezen we in ons openbaar groenbeheer voor opties die de biodiversiteit zo veel mogelijk bevorderen. We zijn daarbij ook sterk afhankelijk van de innovatiekracht en samenwerking van ondernemers en verenigingen. Van dorpen die een energiecoƶperatie starten tot agrariƫrs die inzetten op innovatieve landbouw. En ondernemers die de handen ineenslaan voor goed en duurzaam openbaar vervoer. Veel partijen dragen hun steentje bij aan een toekomstbestendig Westerwolde!

Bekijk ook het YouTube filmpje.

In Westerwolde zijn we betrokken bij onze omgeving. Vaak zonder dat we iets terug verwachten. Of het nu bij de lokale vereniging is, tijdens evenementen of binnen de zorg: vrijwilligers spelen hierin een hele belangrijke rol. Zij zorgen voor een groot deel dat Westerwolde leefbaar blijft. Ook het noaberschap is echt Westerwolds: je dorpsgenoten steunen in raad en daad wanneer dat nodig is.

Bekijk ook het YouTube filmpje.

Nieuwsbrief

Wij brengen elk seizoen een Cittaslow nieuwsbrief uit. Via deze nieuwsbrief houden we Cittaslow supporters, inwoners en organisaties op de hoogte van Cittaslow ontwikkelingen en activiteiten in Westerwolde. Zowel vanuit de supporters als vanuit de gemeente. Zo inspireren we elkaar en verbreden en versterken we ons Cittaslow netwerk!

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via cittaslow@westerwolde.nl

Supporterschap Cittaslow

Meer informatie vindt u op de Cittaslow pagina. Ook kunt u zich online bij ons aanmelden als Cittaslow supporter.  

Deze gemeenten zijn ook Cittaslow: