Zonneparken in Westerwolde

De gemeente Westerwolde heeft de wens om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat alle energie die we dan gebruiken, duurzaam wordt opgewekt. Zonne-energie  is een van die manieren. In de gemeente Westerwolde is het daarom mogelijk om zonneparken te ontwikkelen.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken elektriciteit op uit het zonlicht. Die energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Zonneparken worden vaak gebouwd door projectontwikkelaars. Een zonnepark heeft grote invloed heeft op de omgeving. Daarom moeten projectontwikkelaars eerst een stappenplan doorlopen voordat zij een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. 

Zorgvuldigheid voorop

Zo moet de projectontwikkelaar onderzoeken of de plek geschikt is. Als de gemeente dit goed keurt, moet de projectontwikkelaar daarna 2 bijeenkomsten voor bewoners organiseren. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het zonnepark goed in het Westerwoldse landschap past. Cultuurhistorie en biodiversiteit spelen hierin een belangrijke rol.

Een zonnepark bij mij in de buurt, wat betekent dit voor mij?

Niet alleen de projectontwikkelaar moet voordelen ervaren van een zonnepark, maar ook de omgeving. Daarom is ons doel dat zonneparken in de gemeente Westerwolde voor 50% lokaal eigendom worden. Dit betekent dat een zonnepark deels eigendom is van een coöperatie. Of van een andere organisatie die moeite wil doen voor mensen die in de buurt wonen. U als buurtbewoner kunt lid worden van deze coöperatie. Op deze manier kunt u meebeslissen over de ontwikkeling van het zonnepark en voordeel hebben van de winst.

Omdat 50% lokaal eigendom niet altijd haalbaar is kan dit op een andere manier worden opgelost. Bijvoorbeeld met investeringen in de buurt, zoals energiezuinig maken van woningen of bijvoorbeeld een speeltuin.

Hoe het  zonnepark nuttig kan zijn aan de omgeving is per zonnepark verschillend. Iedere plek heeft andere omwonenden met eigen wensen, ideeën en meningen.

Beleidsevaluatie zonneparken en kleine windmolens Westerwolde

De gemeente Westerwolde was één van de eerste gemeenten in Nederland met beleid voor zonneparken. Dit heeft gezorgd voor duidelijkheid bij initiatiefnemers. Mede hierdoor ligt de gemeente op koers om haar doel van 1.800 TJ in 2035 te behalen. Omdat er landelijk en regionaal ontwikkelingen zijn op het gebied van de energietransitie heeft de gemeenteraad het college gevraagd om het beleid over zon- en windenergie onder de loep nemen. Bureau 7TIEN heeft deze evaluatie uitgevoerd. Het doel van de evaluatie was terugkijken en aanbevelingen meegeven voor het toekomstige beleid. Omdat de gemeente de mening van haar inwoners erg belangrijk vindt zijn ook de inwoners van Westerwolde gevraagd om verbeterpunten aan te geven. De resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen zijn te lezen in het eindrapport.

Met de resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen, gaat de gemeente de komende periode aan de slag met een herijking van het huidige beleid. Dit wil de gemeente doen samen met haar inwoners.