Wonen op een vakantiepark of camping

Algemeen

Volgens de wet moet een gemeente u inschrijven op het adres waar u verblijft. U kunt zich wel inschrijven op het adres van een vakantiewoning, maar dit betekent niet dat u er (permanent) mag wonen.

Wonen 

Waar u woont is uw thuis. Dit is uw hoofdverblijf. Het adres waarop u uw post krijgt. Als u ter overbrugging op een vakantiepark of camping verblijft dan zien wij dit ook als wonen.

Vakantiewoning

  • Een vakantiewoning is voor vrije tijd dus heeft u daarnaast altijd een ander adres als hoofdverblijf. Op het hoofdverblijf staat u ingeschreven. 
  • Vakantieparken zijn bedoeld voor mensen die hier zijn voor een vakantie (toeristen)
  • We willen graag dat er genoeg plek is voor toeristen die op vakantie komen
  • Toeristen zijn belangrijk voor de economie van de hele gemeente

Handhaven

Als na uw inschrijving blijkt dat het om een vakantiewoning gaat dan wordt dit bekeken door de afdeling Vergunning en Handhaving. Het kan zijn dat u het gebruik van de vakantiewoning als hoofdverblijf moet stoppen.