Wat doet het college?

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Westerwolde. Het college zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook bezoeken de burgemeester en wethouders regelmatig evenementen, bedrijven en inwoners.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij het uitoefenen van zijn taak. Ook geeft hij als ‘hoofd van dienst’ leiding aan de hele ambtelijke organisatie en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie.

Collegevergaderingen

Iedere dinsdagmorgen is er voor het college een vergadering. Deze vergaderingen zijn - in tegenstelling tot de raadsvergaderingen - niet openbaar. Wekelijks plaatsen we de besluitenlijst van het college online.