Vuur stoken

Wat u moet weten

  • Het verbranden mag geen gevaar, schade of hinder opleveren voor de omgeving
  • De aanvrager is tijdens het verbranden voortdurend aanwezig en draagt zorg voor een goed brandend vuur, zodat zo min mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt
  • De verbranding vindt plaats tussen zonsopgang en zonsondergang
  • De verbranding vindt plaats op een afstand van tenminste 30 meter van bouwwerken en op een afstand van tenminste 100 meter van bos

Aanvragen

Vermeld in uw aanvraag:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Locatie waar u tuinafval gaat verbranden
  • Periode waarin u het vuur wilt stoken

U kunt uw aanvraag ook per post sturen naar:

Gemeente Westerwolde
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Kosten

De kosten zijn € 29,20.