Vuur stoken

Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing nodig, deze vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente. U krijgt ontheffing voor 1 dag, het verbranden moet plaatsvinden binnen een maand. 2 dagen voor de daadwerkelijke verbranding meldt u dit bij de gemeente. U mag alleen vuur stoken met snoei- en tuinafval. U heeft geen ontheffing nodig voor terrashaarden, vuurkorven, fakkels en voor vuur om op te koken.

In verband met natuurbrandrisico worden er op dit moment geen ontheffingen verleend.

Wat u moet weten

  • Het verbranden mag geen gevaar, schade of hinder opleveren voor de omgeving
  • De aanvrager is tijdens het verbranden voortdurend aanwezig en draagt zorg voor een goed brandend vuur, zodat zo min mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt
  • De verbranding vindt plaats tussen zonsopgang en zonsondergang
  • De verbranding vindt plaats op een afstand van tenminste 30 meter van bouwwerken en op een afstand van tenminste 100 meter van bos

Aanvragen

Vermeld in uw aanvraag:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Locatie waar u tuinafval gaat verbranden
  • Periode waarin u het vuur wilt stoken

U kunt uw aanvraag ook per post sturen naar:

Gemeente Westerwolde
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Kosten

De kosten zijn € 28,65.