Verhuizen vanuit buitenland

Meenemen

  • Al uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • Bewijs dat u hier woont zoals een kopie van uw huur- of koopcontract
  • Als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving
  • Indien het land van vertrek dat registreert: een verklaring waarin de officiële woonplaats staat met vermelding van burgerlijke staat en nationaliteit
  • Originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten (wanneer daar deze feiten hebben plaatsgevonden)

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn, dit betekent dat u:

  • Of de Nederlandse nationaliteit heeft
  • Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
  • Of een geldige verblijfsvergunning heeft

Bent u binnen een half jaar langer dan 90 dagen achter elkaar in Nederland? Dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

Aan het melden van uw vestiging uit het buitenland zijn geen kosten verbonden.